Новини - България

Здравно: Няма забавяне в работата на Фонда за лечение на деца
Прочетена: 376 пъти

Няма забавяне в работата на Център „Фонд за лечение на деца (ЦФЛД). Това обявиха от Министерството на здравеопазването в информация до медиите по повод организираните днес  пресконференция на напусналите членове на Обществения съвет на фонда и протеста с искане за отстраняване на проф. Владимир Пилософ като негов директор.

 

По данни на ведомството в периода 21.04.2016г. - 28.09.2016г. са разгледани 870 заявления на деца срещу 1575 за цялата 2015 г. За изминалите около 5 месеца одобрение за лечение в чужбина са получили 104 деца, а за лечение в България – 545. Откази са получили 71 деца, а допълнителни становища са поискани за 148 деца.

 

От министерството изпращат и хронологична справка по случая на 4-годишния Емил Каров, за който напусналите Обществения съвет твърдят, че е получил отказ за лечение в Германия, въпреки две последователни положителни гласувания на Обществения съвет.

 

Това категорично не е вярно, заявяват от МЗ и прилагат цялата фактология и правилник, с който са съобразени действията на директора.

 

Публикуваме хронологията без корекции:

 

 1. Детето Е. А. К. на 4г. е с диагностицирано онкологично заболяване, доказано надлежно с биопсично изследване. В издадената от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ епикриза от 23.06.2016г. (ИЗ 1337/2016) е описана диагнозата и направените във връзка с това изследвания. Детето е насочено към ОПЛ, който от своя страна да насочи детето за провеждане на „неоадювантна химиотерапия“. Препоръката за тази терапия се прави въз основа на Решение № 256/13.07.2016 г. на онкокомитета при същата болница.
 2. На 01.08.2016 г. г-жа Б. И. К., майка на детето, подава заявление в ЦФЛД с вх. № 7037. В придружаващата медицинска документация (само от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“) не са представени допълнителни изследвания или становища от нито една от детските онкохематологични клиники в страната. Не е представена също оферта или медицинска документация от чуждестранно ЛЗ.
 3. На 09.08.2016 с вх. № 6044 е получено становището на доц. В. Калева (онкохематологична клиника МУ Варна). Заключението в становището на нашия експерт е, че при заболяването на детето, то „подлежи на неоадювантна химиотерапия. Същата може да бъде проведена в една от специализираните клиники по детска хематология и онкология в България – София , Варна и Пловдив“.
 4. На 15.08.2016 г. до директора на ЦФЛД е отправено запитване от г-жа Красимира Величкова (член на ОС при ЦФЛД) защо детето Е.К. не е включено в дневния ред за заседанието на ОС на 17.08.2016 г.
 5. На 17.08.2016 г. случаят е представен за информация на ОС със становище само от един експерт (виж. т. 3), при това с мнение, че лечението може да се проведе в България. Случаят е включен за разглеждане в дневния ред в противоречие с Правилника, по изрично настояване на г-жа Красимира Величкова /чл.33 ал.1 Директорът на фонда изисква становище на най-малко двама външни експерти по профила на заболяването и исканото лечение/.
 6. Междувременно става ясно, че по своя инициатива родителите сав УБ в Хайделберг (Германия), където е насрочена консултация на детето на 22.08.2016г. и за която те заявяват, че поемат разходите. Детето има и набирателна дарителска сметка.В ЦФЛД не са постъпили документи, вкл.и покана за преглед от посоченото по-горе ЛЗ.
 7. В периода от поставянето на диагнозата, до заминаването на детето в Германия ( края на юли – средата на м. август), детето не е заведено на преглед в нито една от онкохематологичните клиники в страната.
 8. На 24.08.2016 г. по електронна поща в ЦФЛД постъпва оферта (от секретариата на международния отдел) на УБ в Хайделберг. Потвърждава се поставената в България диагноза и се иска авансово заплащане на сумата от 441 375 евро, за да се започне при дететоизпълнението на представения лечебен план . След редица уточнения на същата дата се изяснява, че сумата за авансово плащане може да е 184 875 евро при представяне на формуляр S2. Евентуалното заплащане на посочената сума авансово не отменя заплащането по-късно на останалата част от сумата от НЗОК.
 9. На 31.08.2016г. случаят е отново представен за информация на ОС с вече получената оферта, защото все още не е получено второто становище. Становището е получено на 01.09.2016 и е представено веднага на следващото заседание на ОС. В него доц. Константинов посочва следното: „Предложеният план за лечение е в съгласие с комплексен план за лечение в подобен случай, но той обобщава целия план на лечение, който във времето може да се раздели на отделни фази. Считам, че предварителната терапия – неоадювантното лечение, би могло да се осъществи в България. На следващия етап, след отчитане на ефекта от проведената химиотерапия, решението за оперативна намеса е въпрос, който трябва да се обсъди с участие и мнение на български специалист – ортопед. Възможностите и мястото на провеждане на радиолечението, също трябва да се дискутира и от български специалист-радиолог. Последната предложена терапевтична фаза – химиотерапия, в комбинация с атоложна трансплантация, при достигане до нейното изпълнение, също може да бъде обсъдена за провеждане в България, в центъра в София“.
 10. На заседание на ОС на 14.09.2016 г. на основание чл. 43.ал.2 /Когато Директорът на фонда констатира правна или медицинска неточност в решението той връща документите в ОС за повторно разглеждане/ случаят отново е включен в дневния ред на ОС. Взето е решение за мотивиран отказ на база отрицателни становища на външни експерти към фонда, които са категорични, че лечението на детето може да бъде проведено в България. Становището и на двамата външни експерти е, че лечението на детето може и трябва да започне в България чрез неадювантна химиотерапия.
 11. На родителите на детето е настойчиво препоръчано да започнат незабавно лечение в клиниката по „Детска онкохематология“на УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна.
Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития