Новини - България

Здравно министерство ще купува ваксини за 3 години напред
Прочетена: 369 пъти

Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България. Основният момент в промяната е възможността ведомството да сключва договори за доставка на ваксини (биопродукти) за срок до 3 години. Очакванията са така да се гарантира стабилност в изпълнението на Националния имунизационен календар.

 

Припомняме, че през последните години страната ни бе изправена пред непрекъсната липса на ваксини. Причината – купуването на необходимите препарати година за година. Тази практика поставя фармацевтичните компании, които планират производствата си за години напред, в невъзможност да реагират в последния момент и да осигурят необходимото количество ваксини за нашия пазар. Именно затова, и медици, и политици, заговориха за необходимостта от нормативни промени, които да дадат възможност на Министерството на здравеопазването да планира и осигурява Националния имунизационен календар за по-дълъг период от време.

 

Друга промяна в проекторадбата е свързана с изменение в самия имунизационен календар - премахва се задължителната реимунизация с БЦЖ ваксина на 17-годишна възраст.

 

С проектопромените се създава и единна система за съобщаване на нежелани реакции след ваксинация (НРВ). Според експертите на ведомството, е налице непълнота в съобщаването на нежеланите реакции от медицинските специалисти на Регионалните здравни инспекции и дублирането на посочената дейност в Изпълнителна агенция на лекарствата.

 

В мотивите към проектонаредбата е записано, че основната цел е да се гарантира правото и достъпа на българските граждани до съвременна ваксинопрофилактика, като:

 

1. Чрез сключването на договори за доставка на биопродукти за период до 3 години ще се постигне непрекъснатост в обезпечаването на страната с ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и гарантиране изпълнението на националния имунизационен календар.

 

2.С премахването на реимунизацията срещу туберкулоза на 17-годишна възраст ще се приложат съвременните препоръки за избягване на излишни вредности и опазване на човешки ресурси, както и ще се извърши осъвременяване на имунизационния календар в страната. Промяната ще доведе и до ежегодно спестяване на финансови средства в размер на 80 000 лв.

 

3.С уеднаквяването на изискванията на действащата нормативна уредба с възможностите на НЗОК относно начина за отчитане на извършени имунизации срещу РГЕ ще се спомогне за правилното изпълнение на заложените в Националната програма за контрол и лечение на РГЕ – 2017-2021 г. дейности по обхващане на лицата от дефинираната целева група с препоръчителни имунизации, както и ще предотврати възникването на евентуални бариери от страна на медицинските специалисти, свързани с невъзможността за коректно отчитане на обема на извършената от тях дейност.

 

4.Създаването на унифицирана система за съобщаване на нежелани реакции след ваксинация ще улесни дейността на медицинските специалисти, свързана с докладване на регистрираните от тях НРВ и следва да доведе до увеличаване и достигане на реално отчитане на НРВ, с което адекватно да се следи за безопасността на прилаганите ваксини в страната.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития