Новини - България

Здравно купува над 430 апарата за неонатологии и АГ-отделения
Прочетена: 233 пъти

Министерството на здравеопазването ще закупи високотехнологична апаратура за неонатологичните отделения и отделенията по акушерство и гинекология в 34 лечебни заведения във всички 28 области в страната. Общият брой на апаратите, които предстои да бъдат доставени, е над 430.

 

Осигуряването на апаратурата е по проект № 4 “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, като бенефициент по Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. Специфичните цели са свързани с подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология във всички 28 области в страната и подобряване на познанията и уменията на специалистите по акушерство и гинекология в областта на пренаталната диагностика и феталната морфология. Общата стойност на проекта е  6 531 400 евро (12 774 308.06 лева), а крайният срок - 30 април 2017 г.

 

Към момента е започнал процесът на доставка на медицинска апаратура за механична вентилация за новородени и недоносени деца, вкл. и недоносени деца с екстремно ниско тегло, апарати за осигуряване на постоянно положително налягане в дихателните пътища на новородени и недоносени деца, рентгенови преносими апарати и мобилни ултразвукови апарати.

 

До края на срока за изпълнение на проекта предстои да бъдат доставени още различни видове кувиози за специални грижи за новородени, за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, както и транспортни инкубатори с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца. Ще бъде доставена, също така, и 2D и 3D ултразвукова апаратура, лампи за фототерапия и интензивна фототерапия на новородени, инфузионни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, апарати за церебрално функционално мониториране, апарати за инхалаторно приложение на азотен окис, апарати за контролирана церебрална хипотермия и др.

 

Основна дейност от проекта е и обучението по фетална морфология на над 100 медицински специалисти от цялата страна

 

Според министерството, изпълнението на проекта ще подобри качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната като се модернизират отделенията по неонатология и се намалят съществуващите регионални различия.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития