Коментари -

Защо гласувам против ... Или за незаконните практики във Фонда за лечение на деца*
Прочетена: 427 пъти
Снимка: личен архив

Мария Чернева е журналистка на Българската национална телевизия (БНТ) и представител на медията в Обществения съвет към Център "Фонд за лечение на деца" (ЦФЛД). Заради хилядите проблеми, възникнали във Фонда след смяната на ръководството му и промените в устройствения му правилник, които сринаха авторитета на иниституцията, Мария Чернева се оттегли като дарител на ЦФЛД. Мотивът й е липсата на гаранции, че парите, предназначени за лечение на деца с тежки диагнози, се харчат по предназначение. 

 

Предлагаме ви нейният разказ за пазара на медицински изделия у нас, в който Фондът за лечение на деца може да се окаже активен участник. 

 

 

Няма такъв пазар. Медицинските изделия не са дори в сивата икономика. Те са в черната. Лилаво-черната. Няма номенкратура, няма цени, няма производители, няма конкуренция. Ако лекарите ви кажат, че ще сложат става, да кажем, за 10 хиляди лева от даден производител, няма начин да намерите друга, със същите характеристики, но по-евтина. И няма начин да разберете дали тя наистина струва 10 хиляди или само хиляда. Но има шанс да сравните цените с тези, които плащат някои здравни фондове в Европа. И така става ясно, че наистина става дума за пъти по-скъпи медицински изделия у нас.

 

За да съществува този черно-лилав пазар в България от години, то е именно в тази огромна разлика между цена и себестойност, в която се наместват интересите на лекари, болници, фирми и вероятно на партийни каси. Защото е факт, че нито едно управление не пророни и дума да регулира този "пазар". Това обяснява и нежеланието на касата да реимбурсира медицински изделия (МИ). Защото трябва да реферира цените спрямо най-ниските в други държави. А това ще накърни много интереси. Затова се реимбурсират само някои изделия - като стентове и стави, но до определена стойност. И оставя болниците сами да си правят търгове. Но те не са длъжни да правят търгове за МИ, които не се поемат от касата. По закон са длъжни само да ги предоставят на пациентите си в болничната аптека.

 

Когато не е ясно къде отива голямата разлика в цената на МИ, се появава огромен риск да надделее икономическият интерес пред медицинскатацелесъобразност. А когато става дума за лечението на деца - гаранциите за целесъобразност трябва да са железни. И Фондът за лечение на деца не може да ги осигури. Аспектите са много, но тук се спирам само на един.

 

Медицински изделия за орпотедично лечение. При децата най-често става дума за случаи на детска церебрална парализа. Там ортопедични корекции се правят непрекъснато и фондът поема финансирането им с нарастваща тежест. Въпреки, че няма административния капацитет на касата и на нац. съвет по цени и реимбурсиране да осигури да контролира цените. При това положение, общественият съвет няма никаква увереност, че взима най-добрите решения в интерес на децата. Още повече, че често се поставя под съмнение и от страна на външните експерти, и от страна на лекарите в ОС нуждата от дадено лечение или операция. Не стига това, но дойде и новият правилник на фонда, в който и единственият защитен механизъм отпадна. А именно - нуждата от насрещни, независими становища на външни експерти. И членове на ОС, включително и аз, остро атакувахме тази промяна по време на т.нар. обществено обсъждане. И смятахме, че сме убедили Ваньо Шарков, заместник здравния министър да остави външните експерти. Но останахме заблудени. Чл. 33 ал. 6 на практика позволява заявленията на деца да се разглеждат без становища на външни експерти, в противоречие на ал. 1. На заседанието на ОС на 26 октомври предупредих, че използването на ал. 6 е незаконно със следните аргументи:

 

Ал.6 от чл 33 на правилника е формулирана достатъчно неясно, което позволява злоупотреба с власт и нарушаване на принципа на обективност, прозрачност и еднакво решаване на сходни случаи - основен принцип в АПК. Ал. 6 зачерква ал. 1 без условие, което също противоречи на закона и принципа, че нормите в действащото право следва да са последователни и непротиворечиви. Той противоречи и на чл. 8 ал 2 от АПК, според която в пределите на оперативната самостоятелност, при еднакви условия, сходните случаи се третират еднакво. Условието за наличието на становището на изпращащи експерти или лекарски консултативни комисии (ЛКК), не е ново условие. Това са изисквания към набора от документи, без които не се приемат заявленията на децата.

 

Тъй като не е ясно кога започва да действа ал. 6, излиза, че директорът на фонда може еднолично да преценява дали да включва ал. 6 по собствено усмотрение, с НЕЯСНИ ПОДБУДИ, без гаранция за конфликт на интереси и защита интересите на детето, пред икономическите интереси на болницата и финансовите на лекарите.

 

Затова настоях и пред директора на фонда проф. Пилософ да не прилага ал. 6.

 

Още на същото заседание всички заявления за медицински изделия бяха гласувани в нарушение на закона, само с експертизата на изпращащата и заинтересована болница. Прие се и плащане от 26 хиляди лева. Прави впечатление, че всички те са в УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев“. Във всичките случаи, само аз гласувах против. Две насрещни независими експертни становища бяха представени само за едно от децата, лекувано в МБАЛ “Св.Анна“-Варна. Проф. Пилософ не обясни защо.

 

Незаконното използване на ал. 6 продължи и в дневния ред на заседанието вчера, 9 ноември, когато отсъстваше и експертът ортопед към ОС. Затова представям публично ортопедичните случаи, в които фондът финансира скъпоструващи МИ без механизъм за защита, само въз основа на становища на лекарски комисии на заинтересованата болница.

 

  1. Дете със спина бифида, остеосинтезни средства на стойност 3 480 лева - УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев“
  2. Бебе с изкълчване на тазобедрената става (при възможно консервативно лечение при такива случаи) пациент на УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев“, където предлагатоперация с поставяне на 3 канюлирани титаниеви винта - 4 515 лева.
  3. Дете с остеобластом - костен заместител за 972 лв., пациент на УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев“
  4. Дете с обущарски гръден кош - Пирогов предлага операция и поставяне на пластини за 4 900 лева.
  5. Дете с костна киста, пациент на УСБАЛО "проф. Бойчо Бойчев", за материал и костния заместител - 3 000 лева.
  6. Друго дете отново с костна киста пациент на УСБАЛО "проф. Бойчо Бойчев" е за пластина за метална остеосинтеза и остеопластика и синтетичен костен заместител - 5 300 лева.

 

Заявление на дете със счупване, за което е необходимо заключваща плака от 1500 лева, е представено с две насрещни становища, но то не е пациент на УСБАЛО "проф. Бойчо Бойчев", а на МБАЛ Добрич. Заявлението на още едно дете е с повече становища, но то е разглеждано преди промените на правилника и е пращано за допълнителни становища със съмнение, че предложеното консервативно лечение от Пирогов на обущарски гърди с апарат, който струва 10 хиляди лева, е целесъобразно, предвид по-голямата възраст на детето и завършения растеж.

 

Представените медицински изделия в неврохирургията също са много спорни. Огромна част от тях са за клапи при хидроцефалия и са поставяни по спешност. За тях е безпредметно да се изисква одобрението на ОС, няма време и за външни експерти. Не всички обаче са изяснени като лечение по спешност. Цените на МИ са от 2 до 10 хиляди лева. След включването на детския невролог проф. Божинова в работата на ОС, става ясно, че не всички деца с външна хидроцефалия са показани за операция. За да се избегнат тези основателни съмнения за целесъобразност в два от тези случаи, тя нястоя да се прилагат и снимки.

 

* Коментара можете да откриете на сайта на БНТ. Redmedia го публикува с разрешението на автора.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития