Новини - България

Заседанията на Фонда за лечение на деца вече няма да се провалят
Прочетена: 18522 пъти

Резервни членове към Обществения съвет на Център "Фонд за лечение на деца" (ЦФЛД) ще гарантират, че в бъдеще нито едно заседание на институцията няма да се проваля, стана ясно днес при официалното представяне на промените в правилника на Фонда. Изискването, записано в новите текстове, е всички хора в Обществения съвет да посочат свои заместници, които да ги представляват, когато не могат да присъстват лично на заседание.

"По такъв начин постоянният член, при получаване на документацията за следващото заседание на Обществения съвет, ако не може да присъства, информира председателя на Обществения съвет, директора на фонда и резервния член, като му предава съответните документи. Целта ни е да осигурим по този начин максимален консенсус при вземането на решенията и по-пълно представителство на Обществения съвет", мотивира идеята заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. 

Резервните членове ще се избират по същия начин, както и редовните, което означава, че с дейността на Обществения съвет ще се ангажират още 17 души. Това обаче няма да се отрази на бюджета на Фонда, защото членовете на съвета работят безвъзмездно и не получават възнаграждение за труда си. Други промени в състава и функциите на администрацията и Обществения съвет не се предвиждат.

 

Заседанията на Фонда ще продължат да се провеждат два пъти месечно, както е сега, но документацията ще трябва да се придвижва два пъти по-бързо. Сегашният срок от 3 дни за разглеждане на първоначално подадени заявления, например, ще бъде съкратен до 2 работни дни, а разглеждането на допълнително подадени документи ще трябва да се случва до края на следващия работен ден след подаването им. Кандидатурите, нуждаещи се от външна експертиза, ще бъдат изпращани още на другия ден след разглеждането им, а заключението на специалистите трябва да е факт до седмица (при сегашен срок от 14 дни). По същия начин заявленията ще влизат за разглеждане от Обществения съвет не по-късно от 10 дни след получаване на оферта и доклади от външна експертиза, което означава, че вече никой няма да чака по 45 дни за решение.

"Освен това облекчаваме и процедурите. Досега родителите попълваха 12 декларации и всяка една от тях започваше с името и данните на детето. Всичко това беше безумно, затова предлагаме всичко това да става с една декларация", допълни д-р Шарков.

Промени се предвиждат и по отношение на външните експертизи. Занапред те няма да се правят, ако детето има издадено становище от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или детски онкокомитет. Дефинира се изрично и кои лица ще бъдат външни експерти към Фонда. Сега те са посочени в списък, утвърден от директора на Фонда, а занапред такива ще са националните консултанти, председателите на научни дружества или определени от тях специалисти.

 

Когато има тотално разминаване между становищата на външните експерти, малките пациенти няма да се пращат за трето мнение, както е сега, а ще се свиква медицински консилиум с всички експерти, за да се вземе окончателно решение по съответния казус.

"Нито едно дете, което е било планирано, особено за лечение в чужбина, не е останало в България. От 21 април до настоящия момент, без последните 4-5 дни, за които все още няма статистика, заминали са за чужбина 35 деца, а в България са платени вече средствата за 87 деца. Общо Фондът е изплатил около 1,05 млн. лв. за дейностите, свързани с лечението на деца в България и в чужбина", отчете и директорът на финансиращия орган проф. Владимир Пилософ.

Фондът ще продължи да осигурява средства за транспорт и престой за всички деца и техните придружители (един), които се лекуват в чужбина, независимо от източника на финансиране - ЦФЛД, Министерството на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса (с формуляр S2), предвиждат още проектопромените. Ще се плащат също лекарствата, които са разрешени за употреба у нас, но не могат да се намерят на пазара (по чл. 266а от Закона за лекарствата в хуманната медицина), както и дейности по трансплантации, независимо дали са били финансирани от Фонда или от друг източник.

 

Въвеждат се ограничения единствено за представиелните разходи на поканени в страната специалисти и финансирането на неутвърдени лечебни методи, които не се поемат от публичните или застрахователни фондове в държавата, където се прилага методът. 

 

Проектът с всички направени предложения вече е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването, заедно с доклад на здравния министър.

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития