Събития -

октомври 2016

ПВСЧПСН
     
      
27 октомври
Четвъртък
Заседание на парламентарната Комисия по здравеопазване
зала 130, Народно събрание
гр. София
15:30 - 17:00 ч.

На 27.10.2016 г., четвъртък, в 15:30 ч. в зала 130 на сградата на парламента (пл. „Княз Александър I“ – 1) ще се проведе редовното заседание на Комисията по здравеопазването към 43-тото Народното събрание. 

 

В дневния ред са включени 3 точки:

 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерски съвет на 14.10.2016 г. – първо гласуване.

 

2. Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.

 

3.Изслушване по реда на глава десета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министъра на здравеопазването и на компетентни длъжностни лица от Министерството на здравеопазването относно: „Актуално състояние и етап на предпроектно проучване по големия инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020 г., по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, по който бенефициент е Министерството на здравеопазването.