Събития -

октомври 2016

ПВСЧПСН
     
      
13 октомври
Четвъртък
Заседание на парламентарната Комисия по здравеопазване
Народно събрание, зала 130
пл. "Княз Александър I" №1
15:30 - 17:30 ч.

На 13.10.2016 г., четвъртък, в 15:30 ч. започва редовното заседание на парламентарната Комисия по здравеопазване.

 

Депутатите ще дебатират по следните точки от дневния ред:

 

  1. Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на нормативно определените дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.
  2. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.