Събития -

август 2016

ПВСЧПСН
    
31 август
Сряда
Заседание на Надзорния съвет на НЗОК
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
гр. София, ул. Кричим 1
17:00 - 18:00 ч.

На 31.08.2016 г., сряда, от 17:00 ще се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), при следния дневен ред:

 

 1. Прилагане на чл. 120, ал. 4 от НРД за дентални дейности за 2016 г., във връзка със закупуване на трета дейност за ЗОЛ над 18-годишна възраст за периода 01.09.2016 г. - 31.12.2016 г. и подписване на Договор за изменение и допълнение на Национален рамков договор за денталните дейности за 2016 година.
 2. Предложение за промяна на индикативните параметри на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, определени с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-87/27.07.2016 г., във връзка с отчетената дейност за м. юли за дейностите по приложение № 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.
 3. Одобряване на текущо месечно разпределение на бюджета на НЗОК по Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година, на основание решения на Надзорния съвет на НЗОК.
 4. Предложение за разглеждане и вземане на решение от Надзорния съвет на НЗОК за промени в разпределението на стойностите за лечението и рехабилитацията при тежко протичащи, хронично инвалидизиращи заболявания в детската възраст с необходимост от продължителна специализирана рехабилитация – ДЦП и нервно-мускулни увреждания, изпълнявани от лечебни заведения за болнична медицинска помощ.
 5. Предложения за структурни промени в ЦУ на НЗОК.
 6. Информация, в изпълнение на т. 6 от Решение № РД-НС-04-87/27.07.2016 г. за реализираните проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК.
 7. Решение за разработване на бъдеща функционалност „Сравнителен модул за връзка между Персонализираната информационна система на НЗОК и Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ“.
 8. Проект на решение за заплащане лечението на 6 пациента за срок до 6 месеца с лекарствен продукт, съдържащ активната съставка руксолитиниб (ruxolitinib).
 9. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
 10. Доклад в изпълнение на т. 2 от Решение № РД-НС-04-94/27.07.16 г.
 11. Разни.