Събития -

октомври 2017

ПВСЧПСН
      
     
5 октомври
Четвъртък
Заседание на Комисията по здравеопазването
Зала 130, Народно събрание
гр. София
14:30 - 18:00 ч.

На 05.10.2017 г., четвъртък, от 14:30 ч. в зала 130 на Народното събрание (пл. „Княз Александър I” № 1) Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание ще проведе редовно заседание при следния дневен ред:1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


2. Представяне на приоритетите на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) в сектор „Здравеопазване“.


3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.,№ 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.


4. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения,№ 754-01-45, внесен от Георги Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. - първо гласуване.


5. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения,№ 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. - първо гласуване.


6. Обсъждане на тема „Диагностиката и лечението на рака на простата в Европа и България“, с участието на председателите на Българското научно дружество по урология и на Българското онкологично научно дружество.