Събития -

май 2017

ПВСЧПСН
    
18 май
Четвъртък
Заседание на Комисията по здравеопазване към 44-тото НС
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
гр. София
15:30 - 17:30 ч.

На 18.05.2017 г., четвъртък, от 15:30 часа Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание (пл. "Княз Александър I" №1, зала 130) ще проведе редовно заседание. Още на първото си заседание народните представители ще изслушват членове на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за бюджет на фонда.

 

Дневният ред включва:

 

  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по здравеопазване.
  2. Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на членовете на Надзорния съвет и на управителя на Националната здравноосигурителна каса относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. и относно текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 март 2017 г.