Новини - България

Законопроект предлага държавната политика за възрастните хора
Прочетена: 133 пъти

Да бъде сформиран Национален съвет на възрастните хора към Министерския съвет, да бъде разработена и предложена за одобрение от Народното събрание Национална стратегия за пълноценен и активен живот на възрастните хора, която да започне да се прилага от органите на изпълнителната и местната власт на базата на тригодишни национални програми. Тези предложения са залегнали в Проектозакон за възрастните хора, внесен за разглеждане през новия парламентарен сезон в Народното събрание от група леви депутати.

 

Необходимостта от такъв закон народните представители мотивират с нарастващия брой възрастни хора у нас, голяма част от които живеят в трудни  условия и се нуждаят не само от материална помощ, но и от специфични социални и здравни услуги, които да им гарантират добро здраве, активност, пълноценна личностна реализация и високо качество на живот в третата възраст. Законопроектът предлага дефиниция на понятието „възрастни хора“, като в тази категория поставя всички навършили 60 години.

 

Неразделна част от Националната стратегия ще бъде Националната карта на социалните услуги за възрастни хора, която предвижда задължително изграждане и функциониране на система от социални услуги от резидентен тип, като се предлага на всеки 25 000 души от населението да има поне един такъв център за настаняване на възрастни хора. Да бъде разширена също така мрежата от клубове за възрастни хора, като те ползват тази социална услуга безплатно. Поне 1 такъв клуб да има в населени места със 100 души – възрастни хора и по още един на всеки 15 000 души от населението, е записано още в проекта.

 

Друго предложение на народните представители е да бъдат разписани ясни правила за приемна грижа за възрастни, с които се определят условията и критериите за кандидатстване на семейства, които биха желали да поемат грижите за възрастните. Начините на подбор на приемните семейства, стандартите за приемната грижа и последващият контрол върху изпълнението ще бъдат обект на Комисиите по приемна грижа за възрастни хора. Тяхната дейност ще бъде регламентирана от  наредба на министъра на труда и социалната политика.  

 

Специално внимание в законопроекта е отделено и на здравните грижи за възрастните. Вносителите предлагат министърът на здравеопазването да бъде натоварен със задачата да създаде адекватни условия за достъп на хората от третата възраст до здравни услуги, да предприеме мерки за насърчаване на профилактиката и ранната диагностика с цел превенция и удължаване на живота им в добро здраве, да им осигури улеснен достъп да информация по всички въпроси, свързани със здравната култура и здравословния начин на живот. Според народните представители, внесли законопроекта, министърът на здравеопазването трябва да бъде задължен всяко година да представя в Министерския съвет доклад за състоянието на здравето на възрастните хора и тяхната здравна култура.

 

В същото време към министъра на труда и социалната политика да бъде създаден Фонд „Подкрепа за възрастните хора“, финансиран с вноски от държавния бюджет, дарения и помощи, доходи от управление и инвестиране на собствени средства и др.          

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития