Новини - България

„За Нашите Деца“ ще изследва влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата
Прочетена: 281 пъти

Фондация „За нашите деца“ стартира национално качествено изследване на влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност, съобщиха от организацията. Получените данни ще послужат за повишаване качеството на грижа, гарантиране правата на децата и посрещане нуждите на децата и техните семейства.

 

Проучването си поставя за цел да изследва взаимодействието и взаимовръзките между здравната, социалната и образователната системи, както и степента до която те работят заедно в подкрепа на ранното детско развитие в услуги, предоставящи грижа за деца в ранната възраст (детски ясли, болнични заведения, Центрове за настаняване от семеен тип и други).

 

Ще бъде изследвано практическото приложение на семейно-ориентирания подход в работата на ангажираните с осигурена от държавата грижа за деца. Обект на изследване ще бъде дали здравната, социалната и образователната системи ползват механизми за включване на родителите, дали родителите се чувстват подкрепени в грижата за децата си, както и какво място заема взаимодействието на системите с родителите.

 

Ще бъде изследвана и грижата за децата със специални потребности в ранна възраст и доколко ефективни са мерките на държавата за приобщаване на тези деца, какво трябва да се промени в организацията и в дейността на системите, за да могат децата да се развиват и родителите им да бъдат насърчени и подкрепени да се грижат максимално добре за децата си, разполагайки с адекватни на нуждите на децата условия за отглеждането им, позволяващи им да водят достоен живот.

 

Изследването е част от проект „Грижа в ранната възраст” в подкрепа на правото на всяко дете да има пълноценно развитие още от своето раждане, който фондацията изпълнява с финансиране от фондация ОУК. 

 

Целта на проекта е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас.

 

Резултатите ще подкрепят процесите по разработване на интегрирана национална стратегия за ранното детско развитие, залагаща на интегриран подход и ясно формулирана междусекторна координация.

Периодът на ранното детство има решаваща роля за здравословното състояние, образованието, социалното и емоционално благополучие и професионален успех през целия живот на човек и за това свидетелстват множество международни проучвания и изследователски доклади. Ето защо инвестирането в ранното детство чрез програми за развитие в ранна детска възраст в много държави вече е възприето като водещ инструмент за компенсиране на неравенствата в семейната среда и стимулиране на икономическия растеж. В България продължават да са налице редица негативни тенденции по отношение на ключови индикатори за детско благосъстояние. Същевременно, постепенно узрява политическата и обществена осъзнатост за необходимостта от реформиране на системите за грижа за децата в ранната възраст в контекста на Европейската политика за ранно детско образование и грижа, коментират от фондацията.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития