Новини - България

Военноапелативна прокуратура проверява отказa да се образува производство по одита на ВМА
Прочетена: 64 пъти

Военноапелативна прокуратура ще извърши служебен контрол на постановлението на Военно-окръжна прокуратура – София за отказ да се образува досъдебно производство по доклад от вътрешен одит на Военномедицинска академия (ВМА). Военноапелативна прокуратура е изискала преписката за служебна проверка над законосъобразността на постановения първоинстанционен прокурорски акт. Причината - появилите се в медиите коментари относно съдържанието на одитния доклад, заради който министърът на здравеопазването проф. Николай Петров си подаде оставката.

 

От прокуратурата припомнят хронологията на събитията:

 

На 29.03.2017 г. във Военно-окръжна прокуратура – София е постъпил одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във ВМА-София относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2017 г., изготвен от Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на отбраната.

 

В доклада се съдържат констатации както за нарушения на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, така и за реализиране на значителни икономии през одитирания период от страна на ръководството на ВМА.

 

В одитния доклад липсват констатации, че поръчките с възложител ВМА са печелени от фирми, ръководени от свързани лица.

 

Чрез програмата за случайно разпределение, за наблюдаващ прокурор е определен майор Адалберт Живков Кръстев – военен прокурор при ВОП-София. Възложена е проверка, която е извършена от военен следовател.

 

Военният следовател е приключил проверката с мнение да бъде отказано образуването на досъдебно производство, поради това, че няма данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

 

На 07.06.2017 г. военният прокурор майор Живков е отказал да образува наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер.

 

На 08.06.2017 г. постановлението е изпратено на Министъра на отбраната и на началника на ВМА. Постановлението не е обжалвано по съответния ред.

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития