Новини - България

ВАС отмени стандарта по "Педиатрия" и осъди МЗ да плати разноските по делото
Прочетена: 319 пъти

Върховният административен съд (ВАС) отмени медицинския стандарт по “Педиатрия“, издаден от министъра на здравеопазването и осъди ведомството да заплати по 410 лв. за разноски за съдебното производство на Национално сдружение на частните болници, Център за защита правата в здравеопазването и Сдружението на общинските болници в България. Решението на съда се мотивира с липсата на финансова обосновка и прогноза на очакваните резултати.

„Посочена е целта, която приемането на наредбата преследва, а именно – съхраняване и/или подобряване на детското здраве. Нито в мотивите към проекта обаче, нито в доклада е обсъден въпросът за това какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба. При положение, че се приема нова наредба, а не се изменя и допълва действащата наредба, би следвало да се посочи в мотивите какви финансови и други средства са необходими, за да могат лечебните заведения да отговорят на всички, предвидени в наредбата изисквания по отношение на обема медицински дейности, осигуряване на необходимите помещения, оборудване и обзавеждане на помещенията /кабинети, манипулационни, чакални, приемни, санитарни възли, болнични стаи/, осигуряване с медицинска апаратура и техника, лаборатории, персонал с необходимата квалификация и пр. Липсват в мотивите и в доклада каквито и да било прогнози относно очакваните резултати от прилагането на наредбата / вкл. финансови /, относно въздействието на правните норми върху качеството на предоставяните медицински и здравни услуги и достъпа до тях. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Посочването в мотивите само декларативно, че е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, без наличието на самия анализ, не е достатъчно, за да се приеме, че е спазено последното законово изискване относно тяхното съдържание“, се казва в мотивите на ВАС.

Това е трети документ на Министерството на здравеопазването, който пада в съда от началото на месеца след Наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите и Стандарта за спешна медицинска помощ.


Решението на съда може да се обжалва в 14-дневен срок.

 

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития