Новини - България

ВАС отмени новите критерии за лечение на Хепатит С
Прочетена: 394 пъти

Новите критерии, по които от 16 януари Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобрява лечението на пациентите с Хепатит С у нас, нарушават достъпа им до медицинска помощ и могат да влошат здравословното им състояние, което не би могло да се компенсира по никакъв начин.

 

С тези мотиви Върховният административен съд (ВАС) определи днес, че спира действието на Изискванията на НЗОК до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.

"Това означава, че здравната каса вече няма право да връща протоколи за пренаписване и не може да дели медикаментите на такива от първа, втора и трета линия", коментира пред Redmedia Светлана Лесидренска, председател на Сдружение "ХепАктив". 

В средата на януари неправителствата организация подаде колективна жалба срещу новите правила на НЗОК за покриване на безинтерфероновите терапии и поиска от съда действието им да бъде спряно до окончателното произнасяне на магистратите. 

"Разписаните усложнени правила за определяне на лекарствата на ЗОЛ, заплащани от НЗОК/РЗОК, съчетано с формиране на приоритетни групи пациенти, въвеждането на очакваната продължителност на живота като изключващ критерий за безинтерфероново лечение с директно действащи антивирусни средства (ДДАС), както и налагането на терапевтични схеми със задължителна поредност на избора, без да се отчита спецификата на всеки конкретен случай, несъмнено рефлектира върху качеството на предоставяната здравна грижа и осуетявайки своевременния достъп до адекватна медицинска помощ, поставя в риск пациентите, страдащи от хроничен вирусен хепатит С. При това положение, основателно е твърдението на жалбоподателите, че предварителното изпълнение на обжалвания акт ще причини значителни и трудно поправими или непоправими вреди за някои пациенти, страдащи от хроничен вирусен хепатит, тип С. Споделими са доводите, че установеният с Изискванията нов режим ще доведе до чувствително забавяне при произнасяне на НЗОК по заявленията за лечение и ще се постави в риск живота и здравето на стотици пациенти. Сред подалите документи за лечение има пациенти с напреднала фиброза/цироза, при които получаването на спешно лечение е от животоспасяващ характер. Подобен род действия биха нарушили едни от основните права на пациентите – своевременен достъп до медицинска помощ и равнопоставеност при оказването й. За онези пациенти, които са с напреднала фиброза/цироза, при които получаването на спешно лечение е от животоспасяващ характер, последиците и вредите от действието на акта ще са необратими и непоправими – сериозно влошаване на здравословното им състояние, съпроводено със страдание и застрашаване на живота, гласи определението, с което ВАС напълно се съгласява с мотивите на жалбоподателите. 

Управителят на здравната каса д-р Глинка Комитов не е взел становище по така представените искания и разполага с една седмица да обжалва определението на съда.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития