Новини - България

ВАС отмени и наредбата за избор на болници
Прочетена: 245 пъти

Правилата, по които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) решава с кои лечебни заведения да подпише договор съобразно изискванията на Националната здравна карта, са неясни, зле обосновани и не са били подложени на обществено обсъждане.

 

С този мотив Върховният административен съд (ВАС) е отменил изцяло Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, информира в блога си адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

"Съдът констатира, че при примането на наредбата  не са зачетени принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Смята се, че съществен порок на акта представлява липсата на  обсъждане на постъпилите предложения и становища. Вместо това, абсолютно неприемливо според съда, е съставена обобщаваща справка от Министерство на здравеопазването, в която са описани съответните постъпили възражения и становища и кои се приемат, съответно отхвърлят. Не става ясно също в кои текстове на проекто – наредбата какви точно корекции са направени в резултат на приетите от справката за основателни възражения", обобщава Шаркова.

За съда не става ясно и кога и какви становища са постъпили в МЗ от страна на НЗОК, като по преписката същестуват две различни становища от различни дати и с различни съдържания.

 

Съдът отбелязва още, че  в мотивите за приемане на постановлението е посочено само, че няма до доведе до "пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет", без обаче да е извършен анализ и оценка на финансовите възможности на адресатите на наредбата. Съдът не може да прецени и въздействието, което въведеното изискване би имало върху конкуренцията, поради липсата на мотиви в тази насока.

 

Съдът отчита факта, че става въпрос за предоставяне на медицински услуги. При тях, отбелязват върховните съдии, "не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата. А въведените изисквания за собствени способности, при липса на обосновка за значението на вида на собствеността за качеството на услугата, не дава възможност на съда да извърши контрол за този елемент на законосъобразността на акта".

 

Решението е взето на 6 март, подлежи на обжалване и не е окончателно.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития