Новини - България

ВАС определи: Законността на Общото събрание в МУ-София не е от компетенциите на съда
Прочетена: 510 пъти

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на ректора на Медицинския унивреситет в София проф. Вихра Миланова срещу насроченото за днес Общо събрание на висшето училище, става ясно от публикуваното решение на съда.

 

Припомняме, че точка първа в дневния ред на спорното заседание е отстраняването на проф. Миланова от ръководния пост.

 

С днешното си определение магистратите на практика подкрепят становището на Столичния административен съд (САС), който в края на септември обяви, че не може да се произнесе по законността на решението, с което е свикано заседанието, тъй като въпросът не е от неговите компетенции.

 

"Съгласно чл. 38 ЗВО (Закон за висшето образование - б.а.) актовете на органите за управление на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Разпоредбата на чл. 24, ал. 1 АПК изрично дефинира кои са органите на управление на висшето училище, чиито актове са обжалваеми - Общото събрание, Академичния съвет и ректора. Следователно председателят на Общото събрание не е орган на управление по смисъла на специалния закон и неговите актове не представляват индивидуални административни актове по дефиницията на чл. 21 АПК, нито имат характера на общи административни актове по смисъла на чл. 65 АПК.
Съответен на закона е изводът на съда, че оспореният акт не засяга правна сфера на оспорващата. Видно от съдържанието му, същият има вътрешно-служебен характер и решава въпрос от организационно естество"
, гласи заключението на ВАС.

 

С него магистратите не се произнасят по законността на свиканото Общо събрание, но уточняват, че могат да направят това за решенията, които то ще вземе в последствие.

 

Това на практика означава, че ректорът проф. Вихра Миланова ще може да обжалва евентуалното гласуване на поисканата й оставка, ако мнозинството в събранието подкрепи отстраняването й от длъжност. 

 

От Медицинския университет в София засега отказват коментар, тъй като ще обявят становището си на официална пресконференция утре.

 

Очаквайте подробности.

Коментари

февруари 2024

ПВСЧПСН
   
   

Събития

Няма събития