Новини - В медиите

В. „Дума“: Безимотните ще имат по-лесен достъп до болнична помощ
Прочетена: 176 пъти

Повече здравнонеосигурени бедни и безимотни ще имат достъп до болнично лечение, за което се плаща от "Социално подпомагане". Това става ясно от проекта за промени на ПМС 17 от 2007 г., пише в днешния си брой в. „Дума“. Според измененията адресът на пациента ще бъде идентифициран автоматично. За отпускането на социални помощи нуждаещият се подава заявление-декларация и всички необходими действия по отпускането й са свързани с настоящия адрес на ползващия помощите. В същото време, за да бъдат преведени на болницата целевите средства за диагностика и лечение на здравнонеосигурени без доход и имущество, хората трябва да подадат молба-декларация до директора на "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

 

Изданието допълва, че право на такава помощ при лечение в болница имат здравнонеосигурени без доходи, нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа за повече от 500 лв. Те трябва да докажат, че не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи (с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление), нямат договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/ или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година. Право на помощта имат и чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в страната, или на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, или се ползват от временна закрила.

 

Пълният текст на статията четете в днешния брой на в. „Дума“.

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития