Новини - Свят

Туберкулозата е водещ убиец сред хората с ХИВ
Прочетена: 300 пъти

Новите случаи на туберкулоза (TB) и смъртните случаи в 53-те страни от Европейския регион на СЗО намаляват всяка година с 4.3% и 8,5% съответно между 2011 г. и 2015 г., показват нови данни, публикувани днес, в навечерието на Световния ден за борба с туберкулозата, от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Регионалния офис на СЗО за Европа.

 

Въпреки това, уязвимите групи за TB инфекция, като например хора, живеещи с ХИВ, затворници и мигранти, не се възползват от тази обща тенденция. По-специално, новите TB/HIV коинфекции са се увеличили с 40% спрямо същия период от време. Осигуряването на тестване на всички пациенти с туберкулоза за ХИВ и обратно, заедно с консултиране и бързо лечение, може да обърне негативната тенденция.

"Обостряне на TB/HIV коинфекции от 2011 г. до 2015 г., заедно с постоянно високите нива на резистентна туберкулоза, сериозно застрашават напредъка, постигнат по отношение спирането на туберкулозата, целта, която европейските и световни лидери се ангажираха да постигнат до 2030 г. Един от всеки трима души, коинфектирани с туберкулоза/ХИВ, не знаят за техния статус, което драстично намалява шансовете им да бъдат излекувани. На свой ред, това благоприятства разпространението на болестите, поставяйки здравните системи и правителства под натиск", казва д-р Сузана Якаб, Регионален директор на СЗО за Европа.

Подобно на тенденцията в Европейския регион на СЗО, броят на новите случаи на туберкулоза в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) непрекъснато спада от 2002 г. С годишен спад от 5%, обаче, ЕС/ЕИП няма да достигнат поставената цел да се сложи край на туберкулозата, която ще изисква годишен спад от поне 10%.

"Общата тенденция към спад на докладваните случаи на туберкулоза е окуражаваща, но някои групи не се възползват от тази тенденция и ние трябва да насочим усилията си по-добре, ако искаме да се сложи край на епидемията от туберкулоза. С поглед към данните за ЕС/ЕИП, ние виждаме, че успеваемостта на лечението на туберкулозата на коинфектирани пациенти е по-ниска от глобалната цел от 85%. Въпреки, че ние знаем за предизвикателствата на TB/HIV коинфекцията, важната информация за ХИВ статуса не се съобщава за двама от трима пациенти с туберкулоза през 2015 г. Трябва да станем по-добри в това отношение", казва и д-р Андреа Амон, и.д. Директор на ЕСDC.

 

Туберкулоза и ХИВ

 

Туберкулозата е водещ убиец сред хората, живеещи с ХИВ. Смъртоносната комбинация от TB/HIV коинфекция рязко се е увеличила от 5,5% до 9% през последните пет години в Европейския регион на СЗО. Това е от особена важност в регион, където ХИВ кумулативните случаи достигат над 2 милиона за първи път през 2015.

 

От около 27 000 нови пациенти с TB/ХИВ в Европейския регион на СЗО през 2015 г., само около две трети са били диагностицирани и 5800 започват антиретровирусно лечение, с около 40% от пациентите, които се лекуват успешно. Хората, страдащи от туберкулоза/ХИВ коинфекция са със седем пъти по-висок риск за неуспешно лечение и са с три пъти по-висок риск от смърт, отколкото хората, които са само с туберкулоза.

 

Регионалният план за действие на СЗО срещу туберкулозата за 2016-2020 и политиката за колабориране при TB/HIV коинфекции силно препоръчват европейските страни систематично да предоставят изследване и консултации за ХИВ на всички пациенти с туберкулоза, както и обратното. След поставянето на диагноза, пациентите трябва да получават незабавно антиретровирусно лекарствено лечение и да се подкрепят чрез интегрирани и фокусирани върху личността здравни услуги за туберкулоза/ХИВ.

 

Информация относно тежестта на TB/HIV коинфекцията, включително данни за TB/HIV коинфекция в групи с по-висок риск (като мигранти), е от съществено значение за постигането на тази цел. Наличните данни показват, че уведомлението за случаи на туберкулоза в ЕС/ЕИП намалява с по-бавни темпове сред жителите от чуждестранен произход (4%), отколкото сред местните жители (7%). Това представлява голямо предизвикателство за страните от ЕС/ЕИП в усилията им за постигане на целта за елиминиране на туберкулозата през следващите години. Целевите интервенции за ранно откриване и универсален достъп до безплатно лечение и грижи за всички, включително мигранти, са от решаващо значение.

 

Мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB)

 

Новите случаи на MDR-TB продължават да растат, а прогнозите сочат, че един на всеки пет случая на мултирезистентна туберкулоза в световен мащаб през 2015 г., са в Европейския регион на СЗО. Въпреки че броят на пациентите с MDR-TB лекувани успешно се е увеличил за първи път през 2015 г., само половината от пациентите са имали положителен резултат от лечението, което е далеч под целта от 75%.

 

Скоростта на докладваните случаи на MDR-TB в ЕС/ЕИП е останала непроменена през последните пет години при 0,3 на 100 000 население. Процентът на успеваемост на лечението при MDR-TB постоянно се подобрява през последните пет години, от 30% през 2009 г. до над 40%, но все пак остава нисък.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития