Новини - България

ЦЗПЗ стана част от европейска мрежа за насърчаване на иновациите в областта на активното остаряване
Прочетена: 359 пъти

Центърът за защита правата в здравеопазването вече има статут на кандидат референтна страна по Европейското партньорство за иновации (EIP) в активен и здравословен живот на възрастните хора (AHA), съобщава организацията. Това е пилотна инициатива на Европейската комисия за насърчаване на иновациите в областта на активното остаряване в добро здраве.

 

Концепцията за Европейските партньорства за иновации е нов подход към научните изследвания и иновациите в ЕС. Тя обединява всички участници на европейско, национално и регионално равнище в различни области на политиката, за да се справят с конкретни предизвикателства пред обществото и включва всички нива на иновациите.

 

Европейското партньорство за иновации в областта на активния и здравословен живот на възрастните е първото, създадено още през 2011 година. В този контекст, EPI на AHA се стреми да популяризира здравословния и активен живот на възрастните хора. Нейната всеобхватна цел е да се увеличи средно с 2 години здравословния живот на гражданите на ЕС до 2020 година.

 

Програмата цели да постигне три вида ползи за Европа:

 

· Подобряване на здравето и качеството на живот на европейците с акцент върху по-възрастните хора;

· Подкрепа за дългосрочна устойчивост и ефективност на системите за здравеопазване и социални грижи;

· Повишаване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС чрез бизнес и разширяване на нови пазари.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития