Новини - България

Цените на лекарствата ще се регулират по нов начин от 1 септември
Прочетена: 385 пъти

От 1 септември тази година, ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител в референтните на България държави, заявената цена на производител да не бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс. Това реши на редовното си заседание правителството днес. Разпоредбата е записана в чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

 

От правителствената информационна служба информират, че анализирането на въпроса в началото на 2016 г. показва необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в Наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти. Освен това на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и на търговците на едро с лекарствени продукти в здравната система е необходим по-дълъг период, за да реализират произведените по досегашния ред лекарствени продукти, както и тези, закупени по досегашните правила за формиране на цените на съответните лекарствени продукти.

 

С друго постановление правителството измени Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) сключва договори. Промяната е свързана с решение на Конституционния съд за обявяване за противоконституционна разпоредбата, която предвижда разделянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, на основен и допълнителен.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития