Новини - България

Текст от новия правилник на ЦФЛД нарушава правата на децата
Прочетена: 832 пъти

Възможността двете независими становища на външни експерти да се заменят със заключение на един Консултативен орган при разглеждане на заявленията за финансиране на лечението на деца поставя кандидатите в неравностойно положение. За това алармира с писмо до медиите Пенка Георгиева, председател на пациентски организации "Заедно с теб", а отскоро и член на Обществения съвет към Център "Фонд за лечение на деца" (ЦФЛД).   

 

Текстът е записан в новия устройствен правилник на Фонда и според него нуждата от изискване на мнения от трети страни отпада, ако "към заявлението са приложени становища от най-малко двама специалисти по ал. 1 или от консултативно звено към лечебно заведение по чл. 29а". Според пациентски организации "Заедно с теб" тази хипотеза на практика заменя две независими становища с едно единствено заключение, което е в ущърб на децата, кандидатстващи за лечение.

 

Междувременно в социалните мрежи Красимира Обретенова, майка на 14-годишно дете с увреждания и председател на сдружението на родители с деца с увреждания "Св. Мина" в Добрич, разказа покъртителна случка за посещение на родител при консултант за получаване на допълнително становище:

"Как се нарича ситуация, в която "консултант" на фонда разписва отказ за лечение по определен метод, заявявайки, че методът е неефективен, но препоръчвайки себе си за операция по "друг" метод- конвенционален? В допълнение как се нарича ситуацията, в която майката води детето си на консулт при консултанта, плащайки 100 лв за което, за да моли консултанта да напише положително становище за неконвенционалния метод на лечение в чужбина? Да, за далавера и корупция във фонда на Пилософ говорим ...", категорична е Красимира Обретенова.

За да се елиминира рискът от всякакви злоупотреби, пациентски организации "Заедно с теб" настояват за спешни промени в правилника на Фонда за лечение на деца и по-конкретно - на въпросния чл. 33, ал. 6 от него.

 

За целта са се консултирали и с адвокат Екатерина Станчева, председател на сдружение "Етика в медицината", която подкрепя твърдението. Ето и правното тълкувания на спорния текст в правилника на Фонда:

"В издадения от министъра на здравеопазването нормативен акт Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" е разписана една норма, която предвижда незаконосъобразна алтернатива. С нея се нарушава духът и замисълът на идеята за безпристрастност и независимост при даването на експертни становища. Става въпрос за ал. 6 на чл. 33 от Правилника, където е разписана възможността, становищата на двамата специалисти-експерти да бъдат заменени със становище на консултативно звено към лечебно заведение.

Нарушени са следните три фундаментални изисквания:

  1. Да има повече от едно мнение.
  2. Повече от един експерт да предостави мнение
  3. Експертите, даващи мнение, да бъдат независими, както един от друг, така и от лицата, ангажирани в процедурата. Припомняме, че не случайно тези експерти са наречени външни експерти.

Незаконосъобразността на алтернативата се състои в това, че изцяло подменя гореизброените три изисквания. Това е така, защото с даването на възможност двете становища от двамата експерти да бъдат заменени със становище от консултативно звено към лечебно заведение получаваме съвсем различни резултати:

  1. Двете мнения се заменят с едно.
  2. Повече от двама експерти се заменят с един Консултативен орган.
  3. Независимостта липсва, защото отделните членове на Консултативния орган обединяват едно решение, взето с колективна работа.

Гореизложеното становище засяга проблем, който създава реална предпоставка за изгубване на безпристрастността, обективността, независимостта на работата на Фонда, което ни дава основание да предложим изменението на алинея 6 на чл. 33 от Правилника за работа на фонда в посока на премахване на думите "или от консултативно звено към лечебно заведение по чл. 29а". Което на практика ще означава, че ще гарантираме поне две становища, предоставени от поне двама независими експерти".

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития