Галерия - Видео

СЗО: Един от 20 души в света няма достъп до основни здравни услуги
Прочетена: 142 пъти

В световен мащаб 1 от 20 души все още няма достъп до основни здравни услуги, които се доставят в клиника за първична помощ, а не в болница. В случаите, в които здравните услугите са достъпни, те са разпокъсани или с лошо качество, съобщава Световната здравна организация (СЗО). 

„Все по-често хората живеят по-дълго, но с множество заболявания и състояния, които изискват дългогодишни грижи. Твърде много хора не са информирани или не се консултират за медицинските грижи, които получават“, се посочва в инфорационен видеоклип на СЗО. 

Данните сочат още, че в някои държави, рискът от бъдещо лечение се обяснява само на 1 от 3 души. При 1 от 5 души е направен поне един ненужен тест. До 40% от разходите за здравеопазване се губят поради неефективност. 

„Здравеопазването не трябва да работи така“, заявяват от СЗО. 

Ето защо организацията работи за проектиране на здравни системи, които поставят хората и техните нужди в центъра на здравните грижи, подпомага държавите в стремежа им към всеобщо здравно покритие чрез проектиране на здравни услуги за хора вместо за заболявания или здравни институции. Така че всеки да получи правилните грижи в точното време и на точното място.

 

На 20 и 21 юни 2017 г. в Алмати, Казахстан, се е проведело учредителното заседание на Консултативна група по здравеопазване в областта на първичната медицинска помощ. Членовете на групата ще се застъпват за цялостното укрепване на първичната здравна помощ. Те ще работят за улесняване на сътрудничеството със съответните сектори, партньори и заинтересовани страни и ще осигуряват форум за обмен на технически опит и знания.

 

Работата на Консултативната група ще се съсредоточи върху следните 3 ключови области:

 

  • търсене на иновативни модели за интегриране на първичната здравна грижа с обществените здравни услуги;
  • подобряване на координацията между първичната здравна помощ и други здравни услуги, включително болници и специализирани услуги;
  • интегриране на първичната здравна помощ и социалните грижи, особено поради нарастващите нужди на нарастващото население в напреднала възраст.

 

Областите на действие са очертани в Европейската рамкова програма за действие за интегрирано предоставяне на здравни услуги и са подкрепени от страните в Европейския регион на СЗО, включително Казахстан.

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития