Новини - България

Спешната помощ догодина: 850 000 пациента и 30 полета с хеликоптер
Прочетена: 2880 пъти
Снимка: Redmedia

Точно 153 921 000 лв. или почти една-трета от целия си бюджет ще похарчи Министерството на здравеопазването за издръжка на спешната медицинска помощ догодина, предвижда проектобюджетът на ведомството, одобрен от Министерския съвет. Отделно секторът ще получи още около 160 млн. лв. по Оперативна програма "Региони в растеж", с които ще ремонтира и оборудва всички спешни центрове в страната, ще построи нови сгради и ще закупи няколкостотин нови линейки.

 

Според разчетите, бюджетните средства ще бъдат похарчени основно за заплати и издръжка на структурите на спешна помощ в страната. Планираните разходи за целта са 118 617 700 лв. или с почти 7,9 млн. лв. повече от тази година. В проектобюджета е посочено още, че щатните служители в системата са 7 129 души, заедно с още 40 извънщатни бройки, но няма и дума за размера на възнагражденията им.   За сметка на това са планирани обучения на персонала, но отново без да се уточняват конкретните разходи или броят на служителите, които ще преминат курсове през 2017-а. Говори се за интегриране на парамедици, но никъде в проектобюджета не е заложено изрично увеличение на заетите в системата за спешна медицинска помощ.

"Особени усилия следва да бъдат положени за осигуряване на необходимите човешки ресурси за системата за спешна медицинска помощ. Това налага прилагането на комплекс от мерки за обучение и интегриране в дейността на спешните екипи на парамедицински персонал и въвеждане на система за непрекъснато обучение и оценка на знанията и уменията на работещите в системата. Тези мерки следва да бъдат подкрепени с устойчиво финансиране на структурите, осъществяващи спешна медицинска помощ, гарантиращо поддържането на необходимия капацитет и отчитащо обема и нивото на обслужване на спешните случаи, както и поетапно увеличение на възнагражденията на персонала, работещ в системата за спешна медицинска помощ", се казва в програмния формат на проектобюджета на здравното ведомство за 2017 година.

Парадоксът е, че точно тези бъдещи планове не са обвързани с конкретни числа в проектобюджета. Вместо финансови средства, министерството е заложило "показатели за изпълнение", които се предполага, че са обезпечени с планираните разходи.

 

Например, спешната помощ през 2017-а ще трябва да бъде организирана така, че да може да приеме 850 000 повиквания и да изпълни поне 840 000 от тях. Заложени са също 600 000 амбулаторни прегледа и 3 500 извършени реанимации, но не е фиксиран точен брой на хоспитализираните пациенти, тъй като тяхната издръжка се поема от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Затова пък е определена средна стойност на медикаментите за 1 преминал болен (повиквания+амбулаторни прегледи) в размер на 6 лева. Предвидено е също през спешните отделения да преминат 668 200 души, без да се приемат за лечение, а към филиалите на спешна помощ да се обърнат още 67 000 души.

 

Любопитен факт е, че трите хеликоптера, с които разполага спешната помощ в страната, ще могат да извършат само 30 полета за цялата следваща година. Транспорт на български граждани извън страната ще може да се извършва максимум 35 пъти, а републиканските консултанти ще могат да ползват транспорта на спешна помощ не повече от 800 пъти. Освен това са планирани 15 600 курса на спешно болни между реанимациите на различни лечебни заведения и още 50 000 курса за транспорт на кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура.

 

С предвидените средства ще бъдат финансирани и някои нормативни промени. Ще бъде разработена методология за субсидиране на спешните отделения в болниците, заедно с Наредба за спешната медицинска помощ. Планирани са също актуализации на Правилника за устройството и дейността на ЦСМП, както и на медицинския стандарт по спешна медицина. Очаква се да бъде създадена и карта на спешната медицинска помощ в страната.

 

Дали парите ще стигнат за планираните дейности, само времето ще покаже. Министерството на здравеопазването обаче се е "застраховало" срещу непредвидените обстоятелства, които могат да провалят намеренията му за 2017-а.

"Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната. Сериозен риск се явява невъзможността за усвояване на средства от оперативните програми на ЕС за модернизиране на инфраструктурата и обучение на персонала на системата за спешна медицинска помощ. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до напускане на квалифицирани медицински специалисти", е посочено в проектобюджета.

През 2017-а Министерството на здравеопазването ще разполага с 458 847 700 лв., което е с 22 млн. лв. повече от тази година. За сравнение, заложеното увеличение в програмния формат на проектобюджета за по-следващата 2018 г. е по-малко от милион - точно 996 400 лв., а през 2019-а такова дори не е предвидено. 

 

Средствата за спешна помощ ще растат с почти същите темпове и след солидното увеличени от почти 8 млн. лв. през 2017-а, ще се задържат на по-високото ниво от 154,7 млн. лв. до края на 2019-а.

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития