Събития -

март 2017

ПВСЧПСН
  
  
24 март
Петък
София ще е домакин на третия Национален конгрес за млади гастроентеролози
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” – София
гр. София
00:00 - 00:00 ч.

В периода 24 - 26 март 2017 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” – София ще се проведе третото издание на Националния конгрес за млади гастроентеролози. Организатор е Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България.

 

Програмата на форума е фокусирана върху научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията, гастроентестиналната патология, абдоминалната ехография, жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. За първи път се предвиждат и интерактивни работилници по ендоскопска полипектомия, ендоскопска хемостаза, ендоскопски биопсии, абдоминална ехография и чернодробна биопсия. Местата в работилниците са ограничени, но всеки участник ще има възможността да усъвършенства практическите си умения, категорични са от асоциацията.

 

Форумът е предвиден за млади лекари до 35 годишна възраст, медицински сестри и студенти по медицина с интереси в областта на хепатогастроентерологията. Той е насочен и към млади интернисти, хирурзи, рентгенолози, имунолози, патолози, лабораторни лекари, педиатри, онколози, студенти по медицина и др.

 

Предвидена е и възможност за активно участие в конгреса чрез представяне на научна разработка при желание от страна на младите медици.

 

Регистрацията за Националната конференция за млади гастроентеролози е безплатна. Единствено е необходимо да се изпрати на имейл mlad.gastroenterolog@gmail.com следната информация:

 

За активни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност, телефон за контакт и резюме на научна разработка или клиничен случай. Краен срок: 26.02.2017

 

За пасивни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност и телефон за контакт.

Краен срок: 04.03.2017

 

Научно жури от хабилитирани преподаватели ще определи най-добрите разработки, които ще бъдат отличени със специални награди.