Новини - България

Синдикалисти искат 40 млн. лв. повече за здравеопазване през 2018 г.
Прочетена: 424 пъти

Увеличение на средствата за делегирани от държавата дейности в областта на дравеопазването с 20%, за което са необходими 20,1 млн.лв., както и увеличение с 20,5 млн. лв на бюджета на Министерството на здравеопазването. Тези искания са включени в представените от КНСБ виждания за бюджетната рамка на държавата за следващата година.

 

Според синдикатите увеличението на минималната работна заплата води до приближаване на възнагражденията на нискоквалифицирания персонал до размера на възнагражденията на медицинските професионалисти по здравни грижи и този факт поражда напрежение от една страна сред работещите в системата, а от друга - и сред онези, които ползват услугите й. Ниските възнаграждения правят непривлекателни тези работни места за младите хора и малкото новозавършили предпочитат да напускат професията или да търсят професионалната си реализация извън страната, категорични синдикалистите. Тези несъответствия трябва да се имат предвид, ето защо настояват за увеличавана на бюджетните средства в сектора.

 

Поради неспазване на регламентираните норми за броя деца в детските ясли е налице свръхнатовареност на групите, затова е важно да се спазва нормативно регламентирания брой децата в детските ясли и детските градини е мнението на синдикалистите. Тяхната препоръка е да се върви към изменение на действащата нормативна уредба в детското и училищното здравеопазване, като се променят единните разходни стандарти и се изработят национални стандарти за ранно детско развитие и стандарти за здравни грижи в детските ясли и образователните институции. Също така трябва да се пристъпи към изработването на механизъм за ежегодно договаряне на началните основни месечни работни заплати, настояват синдикалистите.

 

Увеличението на бюджетните средства за Министерството на здравеопазването е необходимо, за да се повишат възнагражденията на работещите в центрочвете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и на работещите в останалите бюджетни организации - Центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медикосоциални грижи, в които се осъществява медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и Регионалните здравни инспекции (РЗИ), обосновават искането си синдикалистите. Според тях изключително ниските трудови възнаграждения на работещите в домовете за медикосоциални грижи за деца и РЗИ пораждат социално напрежение, и са причина за недостиг на работещи в тези структури на здравното министерство.

 

КНСБ ще настоява в бюджета за догодина да бъдат заложени още 1, 4 млрд.лв., като 920 млн.лв. да бъдат за заплати, а 472 млн.лв. - за капиталови разходи и други бюджетни плащания.  

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития