Новини - България

Ще има рамков договор за максималната цена на новите лекарства
Прочетена: 410 пъти

Нови медикаменти ще се включват в позитивния лекарствен списък (ПЛС) само след подписването на рамково споразумение за максималната стойност, на която продуктът може да се доставя чрез публичен търг у нас. Това гласи една от предвидените промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Проектът е внесен за обсъждане в Министерския съвет и вече е публикуван на страницата на Министерството на здравеопазването

 

Новата разпоредба касае медикаментите с ново международно непатентно наименование и се въвежда, за да гарантира устойчивостта на доставките на важни за населението продукти, като ваксини, лекарства срещу туберкулоза, СПИН и други. Самото рамково споразумение ще се подписва от Министерството на здравеопазването и притежателите на разрешение за употреба у нас.

 

Освен това на производителите и вносителите вече няма да се налага да предоставят списък със страните, в които международното непатентно наименование се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд. Според сега действащите правила компаниите трябва да удостоверят, че съответният продукт или лекарствена комбинация се поема от здравен фонд при същите заболявания или индикации поне в пет от следните държави: Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Испания, Белгия, Чехия, Полша, Латвия, Унгария, Италия, Финландия, Дания и Словения. В края на март обаче 5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно е отменил разпоредбата, в резултат на което занапред ще бъде достатъчно да се докаже, че лекарственият продукт или комбинация е включено във фармако-терапевтичното ръководство и медицинския консенсус за лечение на съответното заболяване в процедурата по поддържане на реимбурсния статус.

"По този начин се уеднаквява режима при включване на лекарствен продукт в ПЛС и при поддържане на реимбурсния статус. Предложената разпоредба гарантира, че при поддържане на реимбурсния статус на
лекарствените продукти в ПЛС ще се заплащат с пучблични средства само такива продукти, които имат утвърдено място в терапевтичните алгоритми и не са загубили терапевтична стойност"
, мотивира предложението си здравното министерство в доклад до Министерския съвет.

Другите промени в наредбата касаят цените на лекарствата в позитивния списък. Занапред заявените за регистрация цени ще се сверяват не само със стойностите, публикувани от държавите-членки (заедно с методиките за изчисляването им), но и с базата данни "EURIPID" за цените в референтните страни. "При констатирано несъответствие между двата източника ще се взема предвид по-благоприятната за заявителя цена", уточнява здравният министър в доклада си до правителството.

 

Очакваните резултати от въвеждането на предвидените промени са подобряване на механизма на ценообразуване на лекарствените продукти в България, оптимизиране на публичните разходи за лечение и устойчивост при осигуряването на важни за населението лекарствени продукти, без преки отражения върху държавния бюджет.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития