Новини - България

Шефовете на спешни центрове, хосписи и тъканни банки също ще се явяват на конкурс
Прочетена: 1375 пъти

Конкурсите, с които в момента се избират директорите на държавните и общински болници и медико-диагностични центрове (ДКЦ), вече ще важат и за всички останали здравни заведения към Министерството на здравеопазването. Това е записано в предложените промени в Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, публикувани на сайта на ведомството.

 

По силата на новите разпоредби състезанията вече ще са задължително условие за заемане на ръководна длъжност в центровете за спешна медицинска помощ, кръвните и диализни центрове, бившите психо-, кожно- и онкодиспансери, домовете за медико-социални грижи, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, а също така хосписите и тъканните банки в страната.

 

В тази връзка наредбата описва и изискванията, но които трябва да отговарят кандидатите за директори. Шефовете на центровете за психично здраве и кожно-венерически заболявания, заедно с комплексните онкологични центрове, хосписите, домовете за медико-социални грижи и тъканните банки, например, трябва да са с образователно-квалификационна степен "магистър", да имат пет години трудов стаж по магистърската степен и да не са осъждани.

 

Бъдещите ръководители на диализните центрове пък трябва да са магистри по медицина с призната медицинска специалност и да имат поне две години трудов стаж в в център, отделение или клиника по хемодиализа.

 

За останалите кандидати ще останат в сила сега действащите критерии - образователна степен "магистър" по медицина или дентална медицина  призната специалност, заедно с квалификация по здравен мениджмънт, пет години трудов стаж като лекар, зъболекар или икономист и също така чисто съдебно минало. Единствената промяна в този случай касае магистрите по икономика, от които вече няма да се изисква да са с призната специалност по медицинска информатика или икономика на здравеопазването. Достатъчно ще е да имат придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния менидмънт.

 

Според други промени министърът на здравеопазването вече няма за издава заповед за възлагане на управлението на лечебно заведение, а директно ще подписва договор с кандидата, спечелил конкурса.

 

Мотивите към новите текстове на наредбата още не са публикувани, но в преходните промени на проекта се уточнява, че "започналите и недовършени до влизането в сила на наредбата конкурси се довършват по досегашните условия и ред".

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития