Събития -

октомври 2016

ПВСЧПСН
     
      
27 октомври
Четвъртък
Сдружение „Аутизъм Днес” ще даде пресконференция за отчитане на проект „Заедно за невидимите деца на България”
Литературен клуб "Перото"
гр. София
12:30 - 13:30 ч.

На 27.10.2016 г., четвъртък, от 12:30 часа в Литературен клуб „Перото“ Сдружение „Аутизъм Днес” ще даде пресконференция за отчитане изпълнението на проект „Заедно за невидимите деца на България” по програма „Европа“ на Столична община.

 

В рамките на проекта за първи път в България е отразен 18 юни -  Световният ден за защита достойнството на аутистичната личност (Autistic Pride Day) и бяха организирани обучения като част от информационна кампания за широката общественост, специалисти, педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър, като основната ни цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация

 

Целта на проекта е за повишаване на обществената информираност и подобряване на достъпа до качествени грижи на деца с аутизъм чрез трансфер на ноу-хау. В изпълнение на тази цел са реализирани дейности за обучение на специалисти - учители, психолози, специални педагози, логопеди и медицински персонал, работещи с деца от аутистичния спектър в детските градини на територията на Столична община и развиване на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за тези деца и техните семейства. В Обученията са включени и близки на децата с аутизъм, за да придобият умения и знания как да предоставят нужните специализирани грижи по-ефективно.