Новини - България

СЪДЪТ РЕШИ: ДВАТА ЗДРАВНИ ПАКЕТА СА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ
Прочетена: 404 пъти

Конституционният съд обяви за противоконституционен текста от Закона за здравното осигуряване, който разделя медицинските дейности в основен и допълнителен пакет.

Това е окончателното решение на магистратите по жалбата на 61 народни представители от БСП и ДПС, които в средата на юни оспориха една от основните реформи на здравния министър д-р Петър Москов. Особено мнение по казуса е изразил само съдията Филип Димитров.

„Съдът обяви с 11 гласа за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО, с която в изречение първо думата „основен“ е заличена, а в изречение второ се предвижда пакетът да е основен и допълнителен и да се определя с наредба на министъра на здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година”, гласи заключението на магистратите.

Пълният текст на акта, заедно с всички мотиви, ще бъде публикуван по-късно, но според юридическия сайт "Правен свят" магистратите считат, че промяната в закона е уредена твърде неясно, а това е недопустимо, защото се засягат основни права на гражданите. Според тях са погазени също принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, в който е записано, че гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, описани в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба, посочват още от "Правен свят".

Междувременно, преди още Конституционният съд да обяви решението си, Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си предложение за редакция на спорния текст. В мотивите към проекта се посочва, че промените се предприемат заради "неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по признак "болест".

Става дума за обявения за противоконституционен чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, който сега гласи:

"Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година".

В случай че проектопромените на Москов бъдат приети от парламента, същият текст ще изглежда така: 

„Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната календарна година".

За такава редакция обаче ще е необходимо решение на Народното събрание. А дотогава реформите на министър Москов могат да се считат за стопирани.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития