Новини - България

Решенията на ТЕЛК - незаконни от днес
Прочетена: 28112 пъти

Всички решения на Трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК), касаещи медицинската експертиза за степента на увреждане, стават незаконни от днес след решение на Върховния административен съд (ВАС). Магистратите са отменили текстове от наредбата за медицинската експертиза, което на практика прави невъзможно определянето на инвалидност, съобщават от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).  

 

Решението на ВАС е обнародвано този петък в "Държавен вестник" и с него се отменя методиката за определяне на процента инвалидност, уточняват от ЦЗПЗ.

"Отмяната на Приложение № 2 прави невъзможно издаването на експертни решения, защото крайният процент на работоспособност не може да бъде изчислен и обоснован. Всички решения на ТЕЛК за определяне на процент трайна неработоспособност за повече от едно заболяване ще бъдат незаконни от днес натаък, до влизане в сила на нова наредба или изменение на настоящата", коментират юристите на ЦЗПЗ.

Другият проблем е, че решението на ВАС не е било обжалвано навреме от Министерството на здравеопазването, затова е влязло в сила, независимо, че е взето от тричленка. На сайта на ведомството дори е публикуван проект на нова Наредба за медицинската експертиза, но той така и не се е придвижил до Министерския съвет. 

 

Ситуацията е провокирана от жалба на пациент с трайно увреждане, която съдът подкрепя напълно. Основанието е, че "проектът на нормативния акт, съответно проектът за изменението му, не е бил публикуван на интернет страницата на вносителя; не са изготвени мотиви към проекта на наредбата и проекта за изменението й, а ако такива са изготвени, не съдържат необходимите реквизити", твърдят магистратите. 

"В хода на съдебното производство ответникът – министърът на здравеопазването, който е вносител на проекта на НМЕ, е представил на хартиен носител разпечатка от електронния сайт на министерството, която следва да удостовери, че проектът на наредбата и проектът на постановлението за приемането й са били публикувани на 10.12.2009 г. Мотивите, съответно докладът на министъра на здравеопазването не са били публикувани и на заинтересованите лица не е била указана законовата възможност за предложения и становища по проекта най-малко в 14-дневен срок", се казва в решението на съда.

От Министерството на здравеопазването твърдят, че вече търсят решение на проблема, тъй като в страната има над 70 експертни лекарски комисии, през които минават по около 10 души на ден, а това може сериозно да забави ТЕЛК-овите решения на хиляди българи с увреждания. 

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития