Събития -

март 2017

ПВСЧПСН
  
  
16 март
Четвъртък
Работна среща на Групата на eвропейските експерти по деменции
УМБАЛ Александровска, Кланика по нервни болести
гр. София
12:30 - 14:00 ч.

На 16.03.2017 г., четвъртък, от 12:30 ч. в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ Александровска ще се състои работна среща на Групата на eвропейските експерти по деменции.

 

Срещата е по инициатива на Българското дружество по деменции и ще се фокусира върху "Подобряване на грижите за хора с деменции, пребиваващи в институции" в това число фактори на средата при институционални грижи, препоръки за индивидуализиран подход към всеки пациент, когнитивна стимулация, когнитивна рехабилитация и други дейности, съобразени с личния опит на пациентите.

 

Европейската инициатива и препоръки са ориентирани към деинституционализация на пациентите с деменция и към създаване на условия за максимално дългата им преживяемост в среда близка до семейната и в общността. За част от случаите пребиваването в специализирани места за извънсемейна грижа е неизбежно и целта на експертната група е да хуманизира максимално обгрижването на тези пациенти с изработването на общи насоки и препоръки за минимално използване на антипсихотични средства, повече психологически и индивидуализиран подход към пациентите, като се вземат предвид личните им истории, максимално приложение на алтернативни нефармакологични (поведенчески, психологични) методи и средства за адаптация към това тежко състояние, както и справяне с последствията от него.

 

В групата участват експерти от Норвегия, България, Холандия, Румъния и Гърция.