Новини - България

Публикувани са проектите на три медицински стандарта
Прочетена: 430 пъти

Проектите за утвърждаване на медицинските стандарти по "Педиатрия", "Ревматология" и "Гръдна хирургия" са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на здравеопазването.

 

В новия стандарт по педиатрия са добавени дейностите, извършвани в новосъздадените центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, организирани като структури на лечебните заведения. Регламентират се и нов вид дейности - интегрирани здравно-социални услуги за деца, в които също се осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", уточняват от здравното министерство. 

"В проекта на нормативен акт са отразени предложения от лечебни заведения, съсловни организации и други заинтересовани страни във връзка с действащите към момента разпоредби в Наредба No 3 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" /обн. ДВ бр. 15 от 2014 г./, свързани с установените проблеми по прилагането в практиката на утвърдените изисквания, в т.ч. изисквания за наличие на скъпоструваща апаратура във всяка отделна структура на клиники по педиатрия, които имат разкрити повече от едно педиатрично отделение", пише в мотивите на проектонаредбата.

Изготвянето на нов стандарт "Ревматология" се е наложило, след като в края на декември 2015 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени действащата тогава наредба като незаконосъобразна, уточняват от здравното ведомство.

"С отмяната на наредбата за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" се създава празнота в закона, която възпрепятства прилагането на ефективни механизми и обективни критерии за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност "Ревматология" и осигуряване на защитата на правата на пациентите", се казва в мотивите към новата проектонаредба.

Освен това се затруднява изготвянето на разрешенията за дейност на болниците със структури по ревматология, определянето на нивата на компетентност на структурите по ревматология става практически невъзможно, а освен това липсват и обективни критерии за контрол на качеството на извършваните медицински дейности, допълват от здравното министерство.

 

Що се касае до стандарта "Гръдна хирургия", промените в него се налагат от "необходимостта да се създадат ефективни механизми и обективни критерии за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност "Гръдна хирургия" и осигуряване на защитата на правата на пациентите".

 

С всеки един от проектите можете да се запознаете на следните линкове:

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития