Интервю -

Проф. Алексей Савов: Новите подходи в генетиката помагат за ранна диагностика на онкологичните заболявания
Прочетена: 1387 пъти

Проф. Алексей Савов е шеф на Национална генетична лаборатория СБАЛАГ „Майчин дом”. Завършил е СУ „Климент Охридски“, специалност „Биология“ и Медицински университет, София, специалност „Медицинска генетика“. Пред Redmedia той сподели какви новости в технологиите се използват за по-точна диагностика на онкологичните заболявания.


Проф. Савов, участвахте в сателитния симпозиум „Пътуване във времето на онкологичната практика – предизвикателствата на миналото, постиженията на настоящето и иновациите на бъдещето, който Amgen България организира на 20 април в София. Разкажете какви са новите възможности за диагностика на онкологичните заболявания?

 

Има редица различия между здравата клетка и раковата клетка. При всяко онкологично заболяване се използват различни, специфични методи за диагностика.  Те включват микроскопски, имунохистохимичи, генетични и други анализи. При всички тях, новостите в технологиите целят по-точна и по-бърза диагностика. В областта на генетичните изследвания новите подходи за диагностика са насочени към възможността заболяването да бъде установено на много ранен етап и съответно да бъде предприета своевременна терапия. Доброто познаване на генетичните механизми, водещи до дадено онкологично заболяване, непрестанно разширяват спектъра от изследвания използвани в клиничната практика.

 

Какво представляват  биомаркерите за скрининг на онкологични заболявания и какви са последните тенденции в приложението им?

 

В медицинската онкология разпознаваме диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери. За съжаление, няма достатъчно валидирани биомаркери за скрининг на онкологични заболявания. Обикновено скрининговите програми се базират на редовни прегледи и на образна диагностика като КТ, мамография, колоноскопия и т.н. Изключение прави простатният карцином, при който високите нивата на PSA (Prostate- specific Antigen) често се дължат на развитието на раково образувание. При рака на шийката на матката като скрининг може да се препоръча изследването за HPV, тъй като някои щамове на този вирус се свързват с увеличен риск за развитието на този вид рак.

 

Каква ценна информация могат да дадат  пробите от течна биопсия за еволюцията на тумора?

 

Течната биопсия е проба от пациента, с която не се взема директно туморна тъкан, а биологична течност (кръв, урина или друга), в която могат да се изследват различни маркери, носещи информация за онкологичното заболяване. С този вид проба могат да се правят изследвания за метастазирането на тумора, неговата прогресия, рецидиви след оперативно отстраняване, възникването на генетични промени и други, без да е необходима повторна хирургична интервениця. Може да се каже, че течната биопсия позволява заболяването да бъде проследявано в „реално време”. 

 

Какви генетични изследвания могат да се направят на плода още в утробата на майката, за да се открият наследствени или онкологични заболявания?

 

Тези изследвания са познати като дородова диагностика. Такава се прави, ако имаме данни за вродена аномалия (например синдром на Даун) или някакво наследствено заболяване с неблагоприятна прогноза. По отношение на онкологичните заболявания нещата не стоят по същия начин, защото не всички от тях са с фамилна природа (наследствени). Като цяло генетичните изследвания в областта на онкологичните заболявания могат да определят само степен на риска един индивид да развие дадено заболяване, а не дават категорична диагноза, че това ще се случи. Точно затова те не са обект за дородова диагностика.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития