Новини - България

Признаха още едно сдружение за национално представителна организация за хората с увреждания
Прочетена: 162 пъти

Правителството призна Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години, съобщиха от Министерски съвет.

 

Основната цел на сдружението е да осъществява дейност в обществена полза в областта на интеграцията посредством активно партньорство с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво. Акцент в дейността на организацията е осигуряването на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги за хора с увреждания и на работодателите с цел подобряване на социалното включване и качеството на живот на хората в неравностойно положение.

 

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития