Новини - България

Призив от ЕС: Повече конкуренция във фарма сектора
Прочетена: 406 пъти

Да се засили конкуренцията във фармацевтичния сектор след изтичането на оригиналните патенти и да се подобри достъпът на пациентите в Европа до генерични и биоподобни продукти. Този ангажимент са поели европейските министри на здравеопазването, от които ще зависи прилагането на Заключенията на Съвета по здравеопазване, касаещи "укрепването на равновесието във фармацевтичната система в Европейския съюз и страните членки", съобщават от Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).

 

Техният европейски представител - организацията "Лекарства за Европа" (бившата Европейска асоцицация за генерични и биоподобни лекарства - ЕГА) обещава да работи активно със страните-членки, за да ги подпомогне в процеса, от който се очаква европейските здравни системи да станат по-ефикасни. 

"Страните членки вече разбират колко е важно да се стимулира конкуренцията във фармацевтичния сектор, след изтичане на патент, за да се подпомогне възстановяването на равновесието в един пазар, който е силно повлиян от въвеждането на нови скъпи лекарства, защитени с патент. Нашите членове са готови да работят по осъществяването на плана, за да се осигури по-добър достъп, за по-добро здраве", коментира генералният директор на "Лекарства за Европа" Адриан ван ден Ховен.

За да се укрепи равновесието във фармацевтичния пазар в общността, "Лекарства за Европа" призовават:

 

  • Страните членки да стимулират конкуренцията при изтичане на патент, посредством специфично предприети мерки за генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност
  • Европейският съюз да включи нови генерични и биоподобни разработки, както и такива за лекарства с добавена стойност, в "проучването на хоризонта", за да позволи на страните членки да планират предприемането на мерки в специализираните пазари веднага след изтичането на патент или ексклузивитет
  • Европейският съюз бързо да приеме освобождаване на производството от Сертификат за допълнителна защита, да подобри процедурите за оспорване към Европейската патентна служба, да премахне системите на патентното обвързване и да адресира други ненужни ограничения за конкуренцията след изтичането на патент или ексклузивитет;
  • Регулаторните агенции на Европейския съюз да работят по плана за регулаторна ефективност, с цел индустрията ни да може бързо и устойчиво да предостави по-добър достъп до лекарства;
  • Европейският съюз и страните членки да предприемат ефективен диалог с "Лекарства за Европа" и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) (или националните им членове), за да се разработят устойчиви партньорства за по-добър достъп до лекарства, като се вземат предвид различните роли и отговорности на Европейския съюз и страните членки в тази област.
Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития