Новини - България

Приет е проектът за Национален рамков договор за денталните дейности през 2017 г.
Прочетена: 427 пъти

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) е приел на свое заседание от 20 януари проект на Национален рамков договор за денталните дейности за 2017 г., съобщиха от фонда. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на официалната страница на НЗОК – www.nhif.bg, меню „Нормативна база“, подменю „Проекти на нормативни актове“.

 

Проектът е изготвен съвместно от работни групи от експерти на НЗОК и на Български зъболекарски съюз (БЗС), като с него се регламентира осъществяването на дейностите на изпълнителите на извънболнична дентална помощ, предвидени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗO), и е за срок от една година.

 

Най-важните моменти в предложения проект са:

 

  • И през 2017 г. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща
  • От 30.09.2017 г. отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще се осъществява само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител.
  • Удължава се срокът за отчитане на изпълнителите на дентална помощ през портала на НЗОКдочетвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния.

 

С приетия  Закон за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2017 г.  са определени средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ в размер на 147 000 хил. лева.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития