Събития -

март 2016

ПВСЧПСН
 
   
21 март
Понеделник
Пресконфренция за създаването на Коалиция за майчино здравеопазване
БТА
гр. София, бул. Цариградско шосе № 49
12:00 - 13:00 ч.

На 21.03.2016 г., поне­дел­ник, в 12:00 ч. в Наци­о­нал­ния прес­к­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще се проведе пресконфренция във връзка със съз­да­ва­нето на Коа­ли­ция за май­чино здравеопазване.

 

В събитието ще участват: Миглена Делчева – управител на Фондация „Родители за родители“, Бояна Петкова – педиатър, председател на Фондация „Макове за Мери“, Нели Мутафова – заместник-председател на Сдружение „Родилница“, Ралица Димитрова – председател на Коалиция за майчино здравеопазване

 

В коалиционната мрежа участват: Фондация „Родители за роди­тели“, Сдружение „Естес­т­вено“, Фондация „Макове за Мери“, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „При­я­тели“, жур­на­листи и активисти.