Събития -

февруари 2017

ПВСЧПСН
  
     
22 февруари
Сряда
Пресконференция в „Александровска“ по проект за ранна диагностика на деца с аутизъм
УМБАЛ "Александровска"
гр. София
10:30 - 11:30 ч.

На 22.02.2017 г., петък, от 10:30 ч. в залата на администрацията на УМБАЛ „Александровска” ще се проведе пресконференция във връзка с договор за продължение на проекта „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ на Министерството на здравеопазването.

 

На събитието ще бъдат представени дейностите, целите, целевите групи, сроковете за изпълнение и очакваните резултати по проекта. Средствата, в размер на 128 000 евро, са осигурени от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 - 2014г.

 

До есента на 2015 г., чрез Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ "Александровска“ реализира първия етап на проекта „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“. Така лечебното заведение е успяло да подобри грижите за децата с аутизъм чрез развитие на ефективни програми за ранна диагностика, чрез повишаване компетентността и квалификацията на професионалистите за ранна диагностика и интервенция, както и чрез разработване на механизъм за координация на дейностите между всички включени в процеса страни – лекари, учители, социални работници, НПО и родители.

 

Вторият етап на проекта предвижда предоставяне на нови психиатрични услуги на деца с разстройства от аутистичния спектър и подобряване на институционалната подкрепа на децата с аутизъм и техните родители. Подробностите ще бъдат изложени на пресконференцията.

 

Участници в пресконференцията ще бъдат:

 

  • Мария Куманова – Ръководител на проекта, зам.- директор по административно-стопанските;
  • Проф. д-р Надя Полнарева, дмн – Началник Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“ в УМБАЛ „Александровска”; ръководител на екипа, осъществяващ цялостната експертна дейност по проекта;
  • Доц. д-р Димитър Терзиев, дм – Завеждащ Дневно отделение в Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ „Александровска”;
  • Доц. Хариета Манолова – Клиничен психолог в Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ „Александровска”.