Събития -

декември 2017

ПВСЧПСН
    
5 декември
Вторник
Пресконференция „Прогенерична политика за по-ниски домакински и публични разходи за лекарства“
БТА
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 05.12.2017 г., вторник, от 11:00 ч. в БТА Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) организира пресконференция на тема „Прогенерична политика за по-ниски домакински и публични разходи за лекарства“.

 

Във връзка със задълбочаващата се финансова неустойчивост на здравната сфера в България, експертите от ЕКИП са намерили решение на проблема, касаещ непрекъснатото увеличение на разходите за медикаменти на НЗОК. За анализа са използвани данни от лекарствената групата на сартаните (лекарствени продукти за лечение на артериална хипертония) за периода 2005-2016 г. Групата е избрана, поради факта, че сърдечно-съдовите заболявания са една от причините България да е водеща в класациите по заболеваемост и смъртност от същите в Европа. В анализа е предоставена информация и за възможни механизми за провеждане на прогенерична политика в България.

 

Заключенията от анализа предоставят ценна емпирична информация, която касае всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването – пациенти, институции, медицински лица и др.

 

В пресконференцията ще вземат участие: Аркади Шарков – здравен икономист; Стоян Панчев – икономист и асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.