Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Събития -

април 2017

ПВСЧПСН
     
13 април
Четвъртък
Пресконференция по проект за подобряване на пренаталната диагностика и неонаталните грижи
Министерство на здравеопазването
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 13.04.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Министерството на здравеопазването ще се проведе заключителна пресконференция по Предварително дефиниран проект №4 “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.


Изпълнението на дейностите по проекта и значението му за подобряване качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи ще отчетат заместник-министърът на здравеопазването доц. Атанас Кундурджиев, ръководителят на програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве” инж. Стойка Таскова, ръководителят на проекта доц. Марияна Василева, националният консултант по неонатология проф. Боряна Слънчева, представители на подкрепящото звено на Програмата и на лечебните заведения, в които е доставено високоспециализирано медицинско оборудване.


Проектът се изпълнява от 24 юли 2015 г. до  30 април тази година, а общата му стойност възлиза на  12 774 308 лева.


С изпълнението на Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ е осигурен равен достъп за всички бременни жени и новородени деца до високотехнологични специализирани здравни услуги - пренатална диагностика и неонатални грижи, апаратурно са обезпечени отделенията по неонатология в лечебни заведения във всяка от 28-те области на страната,  като е повишена квалификацията на работещите в структурите медицински специалисти.