Събития -

октомври 2016

ПВСЧПСН
     
      
13 октомври
Четвъртък
Пресконференция на тема: „Актуални въпроси на здравеопазването в България“
БТА
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 13.10.2016 г., четвъртък, от 11:00 часа в БТА ще се състои пресконференция на Българската академия на науките (БАН) на тема: „Актуални въпроси на здравеопазването в България“. По време на събитието ще бъдат представени актуални позиции и предложения в областта на профилактиката, клиничната медицина, иновациите, медицинските науки и образованието.

 

В пресконференцията ще участват: акад. Дамян Дамянов – зам.-председател на БАН, акад. Богдан Петрунов, чл.-кор. Григор Горчев и чл.-кор. Стефан Костянев - представители на Отделението по медицински науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.