Събития -

април 2017

ПВСЧПСН
     
4 април
Вторник
Пресконференция на Дружеството на психолозите в България
БТА
гр. София
14:00 - 15:00 ч.

На 04.04.2017 г., вторник, от 14:00 часа в БТА ще се състои пресконференция на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) на тема: „4 април – професионален празник на психолозите“.

 

На срещата с медиите ще бъдат представени:

 

  • Ключовите постижения, приоритети и предизвикателства в работата на психологическата гилдия и възможностите за подобряване на взаимодействието на професионалната общност на психолозите с представителите на институциите и средствата за масова информация в България.
  • Инициативите и програмите на ДПБ в областите, в които психологията има огромен потенциал за съществен принос – образованието, развитието на човешкия капитал в бизнеса, грижите за хората с психично-здравни проблеми, хуманизацията на обществено-политическия живот в страната и др.
  • Нуждата от регулиране на професиите ‘психолог’ и ‘психотерапевт’ и приемането на законодателство, гарантиращо на българските граждани достъп до качествени психологически услуги в съответствие с Общоевропейските стандарти за добра професионална практика, приети от ДПБ още през 2005 г.

 

В пресконференцията ще участват д-р Пламен Димитров - председателят на УС на ДПБ,  и други членове на ръководството на представителната професионално-съсловна организация на българските психолози. Модератор ще е доц. д-р Маргарита Бакрачева от Департамент психология на ИИНЧ-БАН, член на УС на ДПБ и координатор на мединия център на ДПБ.