Новини - България

Правителствената програма за управление до 2021 г. - акцент върху финансовата стабилност и поетапната демонополизация на НЗОК
Прочетена: 149 пъти

Повишаването на ефективността на здравноосигурителния модел е един от главните приоритети в управленската програма на правителството за периода 2017 – 2021 г. Документът бе публикуван тези дни на електронната страница на Министерския съвет.

 

В програмата са заложени поредица от мерки, насочени към финансовата стабилност на системата. Сред тях се открояват няколко, които са свързани със събираемостта на здравните вноски - анализ на риска от невнасянето им и насърчаване на политики за увеличаване на събираемостта, в това число и организиране на информационни кампании, ориентирани към по-добра мотивация за доброволно изпълнение на това задължение. 

 

Правителствената програма предвижда още стимулиране на процеса на въвеждане на нов модел за финансиране на лечебните заведения въз основа на диагностично-свързаните групи (ДСГ), като метод на заплащане на медицинска помощ, както и анализ и усъвършенстване на принципите на ценообразуване, договаряне и заплащане на медицинските дейности, които ще бъдат остойностени. Критериите за качеството ще бъдат обвързани с достъпа да финансиране с ресурса на НЗОК, се казва още в програмата. Инициирането на обществен дебат за демонополизацията на НЗОК, моделите и средствата за постигането на тази цел, също е една от целите на програмата.

 

Заложени са и мерки за ограничаване на реекспорта с лекарства чрез забранителен списък, както и облекчаване на режим за внос. Ще се търсят начини за стимулиране на фармацевтичните компании да предоставят по-големи отстъпки на касата, както и механизми за оптимизиране на реимбурсацията на лекарствата.

 

Сред другите идеи за ограничаване на разходите е единният търг за медикаменти на болниците, който ще прави МЗ, създаването на работещ регистър на медицинските изделия и фармакотерапевтични ръководства. Намерението на управляващите е да се пристъпи към извеждането на редките болести от касата в специален фонд, тъй като лекарствените продукти за тяхното лечение са много скъпи, а засягат малко пациенти, поради което не би трябвало да са предмет на солидарния осигурителен модел. Ще бъдат предприети и серия от мерки за подобряване на фармацевтичната грижа – стимули за разкриването на аптеки в малки населени места и отдалечени региони, както и за разкриването на денонощни аптеки, създаване на Национална аптечна карта, улеснено генерично заместване с възможност то да се осъществява в аптеките от фармацевта.   

 

Подобряването на здравето на нацията е главна цел, която според управляващите може да бъде постигнато разширяване на профилактиката е въвеждането на скрининга при бременните, новородени, както и при някои заболявания. Друга мярка в същата посока е повишаването на информираноста и културата на населението за основните рискови фактори – тютюнопушение, алкохол, нездравословно хранене, липса на движение и на квалификацията на специалистите. Ще са работи и за намирането на по-добър модел на заплащане на дейностите в извънболничната помощ, за увеличаване на средствата за профилактика и диспансеризация, като ще бъде отделено внимание и на постигането на по-висок имунизационен обхват. Властта предвижда още засилване работата на здравния контрол, чрез подобряване на материалната база и увеличаване на заплатите на служителите, заети в този сектор.

 

Електронното здравеопазване с всички негови компоненти ще бъде един от основните фокуси на правителствената политика до 2021 г.

 

Не по-малко внимание ще се обръща и на преодоляването на регионалните дисбаланси, става ясно още от правителствената програма. Ще се въвеждат по-добри стимули за личните лекари в непривлекателните региони, ще се стимулира и развитието на спешната помощ. Документът залага и на преструктурирането  на леглата за активно лечение в легла за долекуване, както и на създаването на домашен патронаж за деца и възрастни хора с физически увреждания и психични разстройства. За преодоляването на демографската криза ще се усъвършенства майчиното и детското здравеопазване. Ще се работи и за реабилитирането на Националната здравна карта, като инструмент за определяне на потребностите от здравна помощ и по-добро планиране на осигуряването й.    

 

Невена ПОПОВА 

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития