Новини - България

Половин милион дава здравно министерство за правен анализ на е-здравеопазването
Прочетена: 163 пъти
Снимка: Pixabay.com

Министерството на здравеопазването (МЗ) обяви обществена поръчка с предмет „Извършване на анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво Европейски съюз (ЕС) и изготвяне на промени в националната нормативна уредба“. Стойността на поръчката е почти 440 хил. лв. без ДДС или малко над 527 хил. лв. с ДДС.

 

Спечелилият ще трябва да подготви анализ на стратегически документи и нормативна уредба, регулираща е-здравеопазването на ниво Европейски съюз, както и на нормативната уредба в избрани страни от общността. Също така той ще трябва да предостави преглед и анализ на съществуващата нормативна рамка на електронното здравеопазване в България, както и анализ на необходимостта от хармонизиране на нормативната уредба с модела за прилагане на здравно-информационните стандарти, утвърдени с Наредба № 11 от 2016 г. на министъра на здравеопазването. Друго изискване към кандидата за поръчката е да изготви предложения за промени в нормативната уредба, уреждащи цялостно правната рамка на електронното здравеопазване.

 

За да бъде одобрен, участникът трябва да е изпълнил най-малко една услуга, в която да са включени дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 години от датата на подаване на офертата и да прилага посочени конкретни системи за управление на качеството. Също така кандидатите трябва да имат готовност да подпомагат възложителя, т.е. Министерството на здравеопазването, през целия срок на изпълнение на договора.

 

Целият процес трябва да завърши в срок до 31 декември 2018 г., а срокът за подаване на оферти е 20 ноември 2017 г., 17:30 часа, уточняват от здравното ведомство.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития