Новини - България

Почти 9000 лв. взимал Ваньо Митев като ректор. На професорите давал по 1700
Прочетена: 2228 пъти
Проф. Ваньо Митев Снимка: МУ-София

Точно 8937 лв. е била брутната работна заплата на бившия ректор на Медицинския университет в София (МУ-София) проф. Ваньо Митев, сочат данните в одитния доклад на висшето учебно заведение, който вече е предаден на Прокуратурата и ДАНС.

 

За сравнение, началната месечна работна заплата за длъжността, посочена в документа, е 1440 лв., а индивидуалният размер на основното възнаграждение, което проф. Митев сам си е определил, е 5284 лева. В същото време максималният доход на професор с две и повече специалности е бил лимитиран на 1782 лв., доцентите ръководители на катедри са получавали не повече от 1576 лв., а главните асистенти - 1260 лв. на месец.

 

Високи заплати са получавали всички в Ректората на МУ-София, когато ръководител е бил проф. Митев. Брутното месечно възнаграждение на първия заместник-ректор, например, е било 8548 лв., това на главния секретар - 7010 лв., доходът на главния счетоводител - 5998 лв., а заплатата на ръководителя на отдел "Човешки ресурси" - 3731 лева.

 

По правило ректорът определя индивидуалните възнаграждения не само на ръководството, но и тези на деканите и ръководителите на структурни звена, финансирани от бюджета на МУ-София. Проблемът е, че на фона на високите възнаграждения одитният доклад констатира, че "няма утвърдени правила за определянето на основните работни заплати на длъжностите в Ректората (ректор, зам. ректор, главен секретар, главен счетоводител и ръководител на отдел)".  

 

Тези правила се определят с постановление на Министерския съвет, а в периода на одита (ануари 2014 - юни 2016 г.) подобен акт не е съществувал. Това е позволило и раздаването на "високи основни работни заплати на някои длъжностни лица от ръководството на университета", отбелязват одиторите.

 

Освен това е установено и странно разминаване между основните възнаграждения на служителите, назначени на пълен и на половин работен ден.

"Основната работна заплата за длъжността „професор“ цяла щатна бройка е в размер на 1827 лв., а половин щатна бройка е 1825 лв. съгласно данни от поименното разписание на длъжностите във „Факултета по обществено здраве“. Разликата от 2 лв.  в повече за 8 часов работен ден спрямо четири часов работен ден е показателна за липсата на ясни принципи и правила при определяне на индивидуалното трудово възнаграждение в университета", гласи заключението на одиторите.

Ето и допълнителните възнаграждения, които се включват в брутната работна заплата в МУ-София, според доклада:

 • 1,5% от индивидуалната месечна заплата за всяка година придобит трудов стаж
 • 600 лв. за придобита степен "доктор на науките"
 • 200 лв. за придобита научна степен "доктор"
 • 90 лв. за една специалност придобита по-малко от 10 години
 • 120 лв. за две и повече специалности или една специалност, придобита преди повече от 10 години при условие, че лицето няма нормативна възможност да се яви на изпит за втора специалност
 • възнаграждения за участие в научно жури съгласно Закона за развитието на академичния състав в България (ЗРАСБ)
 • 35 лв. за изпълняване на функциите на главен административен/или учебен асистент
 • 60 лв. за ръководител на сектор /секция/ в катедра
 • 11 лв. на час за наднормативните часове на хабилитираните преподаватели
 • 9 лв. на час за наднормативните часове на нехабилитираните преподаватели
 • 30 лв. на час за проведено упражнение на английски език
 • 45 лв. на час за проведена лекция на английски език от нехабилитиран преподавател
 • 70 лв. на час за проведена лекция на английски език от хабилитиран преподавател
 • и др.

 

Допълнително са изплащани и бонуси от 200 до 400 лв., одобрени с решение на Академичния съвет, за Международния ден на здравето – 7 април, за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост – 24 май, Деня на народните будители – 1 ноември и друти. Великденските и коледните бонуси пък са били 50% от брутната работна заплата на служителите по основен трудов договор, съгласно определени критерии, отбелязват одиторите.

 

Според данните в доклада към 30.06.2016 г. заетите щатни бройки в университета са 1549 при утвърдени 1772 работни места. За вакантните длъжности в Медицинския факултет вече са в ход 53 конкурса, а за 12 от свободните позиции във Факултета по дентална медицина са обявени процедури по избор.

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития