Новини - България

Падна окончателно и стандартът по анестезиология и интензивно лечение
Прочетена: 411 пъти

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени Наредба №10 от 04.03.2010 за утвърждаване на медицинския стандарт "Анестезиология и интензивно лечение", съобщават от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).  

 

Основният мотив на магистратите е, че липсват каквито и да е мотиви за приемането на наредбата. А това от своя страна осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност. 

"Освен че не са ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 ЗНА, не може да бъде проверено и дали оспорваната наредба е приета при зачитане принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал.1 ЗНА", се казва още в решението на ВАС.

Специално внимание в мотивите на съда е обърнато на допуснатите от Министерството на здравеопазване нарушения на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Разпоредбите в него са свързани с обстоятелството, че лечебните заведения се регистрират като търговски дружества и като такива трябва да претеглят риска от евентуални загуби при въвеждането на всеки един касаещ ги норматив.

 

Едно от основните изисквания за законосъобразност на всяко въведено административно регулиране на стопанската дейност е преценката за разходите, които лицата, извършващи дейността, трябва да направят, за да спазят въведените нормативни изисквания.

"В случая, липсата на каквито и да било мотиви за необходимостта от въведените собствени способности на структурите от различните нива на компетентност и за преценката за финансовата тежест, която тези структури трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Не може да се прецени и въздействието, което въведеното изискване би имало върху конкуренцията. Следва да се отчита и факта, че става въпрос за предоставяне на медицински услуги. При тях не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата. Липсата на мотиви към оспорената наредба препятстват да бъде извършен контрол дали са спазени ограниченията по последния закон", е заключението на съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Делото беше образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и ЦЗПЗ. А Министерството на здравеопазването е осъдено да плати съдебните разноски на всички жалбоподатели.

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития