Новини - България

Отново дефицит в бюджета за здраве
Прочетена: 789 пъти

Близо 50 млн. лв. няма да достигнат на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за да покрие всички дължими плащания до края на годината. Това става ясно от стенографския протокол на заседанието на Надзорния съвет на институцията от 30 ноември. 

 

Според представения отчет за очакваното изпълнение на бюджета за здравноосигурителни плащания до края на 2016-а дефицитът е повече от очевиден. По всички пера е регистрирано преизпълнение на разходите, а неплатената "надлимитна" дейност на болниците изобщо не фигурира като дължима сума.

 

В извънболничната помощ (в това число СИМП, ПИМП и медико-диганостични дейности) няма да  достигнат 12 462 000 лв., показват финасовите документи. Тази сума касата ще се опита да покрие с останалите в резерва й 1 185 000 лв. и с още 11 277 000 лв. от допълнителните постъпления от здравни вноски в бюджета й. След счетоводното упражнение в графата "прогнозно преизпълнение на осигурителните и неданъчни приходи" се очаква да остане "буфер" от малко над 39 млн. лева. 

 

Сумата ще подпомогне бюджета за лекарства, в който също се отваря дупка от почти 50 млн. лева. За заплащане на медикаменти за домашно лечение не достигат 31 677 348 лв., а за злокачествени заболявания - още 18 143 891 лева.

 

За покриване на общия дефицит ще бъдат ползвани и 4 500 000 лв., спестени от издръжката на административните дейности и капиталовите разходи.

"Това, което се очертава като недостиг от средства за бюджетната 2016 г. за НЗОК е за здравноосигурителни плащания и се изчислява на 51,5 милиона лева. Очакваме на 14 декември последната заявка от цялата система на НЗОК за всички отчетени средства и след това ще можем да обобщим данните с точност, за да можем да направим окончателното предложение за евентуално прехвърляне на средства и по кои видове здравноосигурителни плащания", обобщава Ганка Аврамова, ръководител на дирекция "Бюджет и финанси" в НЗОК.

Според екпертите най-разумният вариант е дължимото плащане на аптеките за периода 1-15 ноември - общо 31,5 млн. лв., да се прехвърли за месец януари 2017 г., заедно със сумите, които болниците трябва да получат за онколекарства през целия месец ноември - още 24,5 млн. лева.

 

За по-голямата част от надзорниците обаче подобно увеличаване на дефицита в касата на фона на незаплатени, но извършени от болниците медицински дейности, е нон сенс, затова ще вземат окончателното си решние на следващото заседание.

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития