Събития -

април 2017

ПВСЧПСН
     
25 април
Вторник
Отчитане на Проект "Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти"
Хотел "Сити Бест Уестърн"
гр. София
10:00 - 10:00 ч.

На 25.04.2017 г., вторник, от 10:00 ч. в столичния хотел "Сити Бест Уестърн" ръководството на УМБАЛ "Александровска", заедно с екипа на Клиника по детска психиатрия "Св. Никола", ще отчетат изпълнението на Проект "Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти".

 

Участници:

  • Мария Куманова - ръководител на проекта и заместник-директор по административно-стопанските дейности на УМБАЛ "Александровска"
  • Проф. д-р Надя Полнарева, дмн – началник Клиника по детска психиатрия "Св. Никола" в УМБАЛ "Александровска" и ръководител на екипа, осъществяващ цялостната експертна дейност по проекта
  • Доц. д-р Димитър Терзиев, дм – завеждащ Дневно отделение в Клиника по детска психиатрия "Св. Никола", УМБАЛ "Александровска"
  • Доц. Хариета Манолова – клиничен психолог в Клиника по детска психиатрия "Св. Никола", УМБАЛ "Александровска"

 

След пресконференцията е предвидена Национална среща "Аутизъм и необходимост от съвместни усилия на всички институции на национално ниво", на която ще бъде представен модел за изграждане и действие на мултидисциплинарните екипи (медицински, немедицински специалисти и социални работници), с което да бъдат подпомогнати специалистите от цялата страна за създаване на ефективна практика за реакция и последващи грижи на място с подкрепата на местната власт.

 

Проект "Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти" по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве" на Министерството на здравеопазването се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД - 13-153/16.12.2016 г., сключен между Министерство на здравеопазването и УМБАЛ "Александровска". Средствата по него са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

 

С отпуснатите за втория етап 128 020 евро, общата стойност на средствата, усвоени от Александровска болница по проекта възлизат на 432 940 евро.