Новини - България

Отбелязваме Европейския ден за правата на пациентите
Прочетена: 440 пъти

Днес, 4 май, отбелязваме Европейския ден за правата на пациентите. За първи път той е честван през 2007 г. в Брюксел. Пет години по-рано обаче мрежата от неправителстевени организации Active Citizenship Network (ACN) приема Европейска харта за правата на пациентите. Според записаното в нея, правата ни на пациенти са:

 

1. Право на превенция

Всеки има право на подходящи услуги, които да го предпазят от заболяване.

2. Право на достъп

Всеки има право на достъпни здравни услуги в съответствие със своите потребности. Достъпът до тях трябва да е равнопоставен, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансиране, местоживеене, вид на заболяването, време.

3. Право на информация

Всеки има право на достъп до изчерпателна информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

4. Право на съгласие

Всеки има право на достъп до изчерпателна информация, която да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация се предоставчя при всяка процедура и лечение, включително и при участие в научни изследвания.

5. Право на свободен избор

Всеки има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ, направен на базата на адекватна информация за тях.

6. Право на тайна и конфиденциалност

Всеки има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична здравна информация, включително за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на диагностиката и медицинското лечение.

7. Право на уважение към времето на пациента

Всеки има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

8. Право на спазване на стандартите за качество

Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

9. Право на безопасност

Всеки има право на защита от вреди, породени от лоши здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечение, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации

Всеки има право на достъп до иновационни процедури за диагностика и лечение в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка

Всеки има право да избягва страданието и болката, доколкото е възможно, във всяка фаза на заболяването си.

12. Право на индивидуално лечение

Всеки има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

13. Право на жалване

В случай на понесени вреди всеки има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

14. Право на обезщетение

Всеки има право на адекватно обезщетение в разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

 

Днес тези принципи са залегнали в политиките на повечето европейски държави.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития